Działamy zgodnie z prawem
Jako partner biznesowy firmy Kesko wszystkie działania wykonuję zawsze zgodnie z prawem. Firma Kesko oczekuje tego samego od wszystkich swoich partnerów biznesowych.

Jako partner biznesowy Kesko nie toleruję naruszania prawa w żaden sposób i nigdy nie będę zachęcać nikogo do naruszenia obowiązujących przepisów i regulacji ani nikomu tego zalecać. Szczególne znaczenie mają przepisy dotyczące statusu pracowników, równego traktowania, poszanowania prywatności, zapobiegania łapownictwu i korupcji, konkurencji i ochrony konsumentów, bezpieczeństwa w miejscu pracy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktów.

Jako firma notowana na giełdzie, Kesko ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących rynku papierów wartościowych, jak i przepisów i wytycznych z zakresu ładu korporacyjnego.

Jako partner biznesowy firmy Kesko nie będę nakłaniał żadnej innej osoby do podjęcia jakichkolwiek działań, jakich sam bym nie podjął z uwagi na obowiązujące prawo, polityki, zasady lub swoje zobowiązania wobec firmy Kesko. Będę czynnie monitorować i przewidywać zmiany zachodzące w społeczeństwie oraz zmiany w przepisach.

Przykład

Jesteś dostawcą firmy Kesko i dowiadujesz się, że w ramach nowych przepisów wymagane jest wprowadzenie zmian w informacjach widniejących na opakowaniach. W związku z tym nie możesz dostarczać produktów zamawianych przez firmę Kesko opatrzonych informacjami o produkcie w dotychczasowej postaci. Doprowadzenie do tego, by informacje o produkcie były zgodne z przepisami może opóźnić dostawę. Co robisz?

Niezwłocznie kontaktuję się z wyznaczoną osobą kontaktową z ramienia firmy Kesko w celu podjęcia decyzji co do dalszych działań oraz najlepszego sposobu doprowadzenia do tego, by informacje ujęte na opakowaniu były zgodne z przepisami.

To top