Vi verken tilbyr eller tar i mot bestikkelser
Kesko og forretningspartnerne tolererer ikke bestikkelser i noen form. Som forretningspartner med Kesko vil jeg ikke love eller utbetale bestikkelser eller ulovlige betalinger til myndigheter eller andre parter, og jeg vil ikke oppfordre eller anbefale noen andre å gi eller motta slike.

Kesko har nulltoleranse overfor alle former for bestikkelser. Dette gjelder også for driften hos Keskos forretningspartnere.

Som forretningspartner med Kesko vil jeg ikke love eller utbetale bestikkelser eller ulovlige utbetalinger til myndigheter eller andre for å sikre selskapets virksomhet, eller utviklingen av den. Jeg er forpliktet til ikke å tilråde, oppmuntre eller oppfordre noen til å akseptere eller tilby bestikkelser, hverken gjennom tredjeparter eller direkte.

Eksempel

Du er en samarbeidspartner med Kesko i et byggeprosjekt knyttet til regulering av en tomt der det skal ligge en Kesko-butikk. Du kontakter den offentlige tjenestemannen med ansvar for reguleringsplanlegging på vegne av Kesko. Han eller hun ber arbeidsgiveren din om å kjøpe reklameplass i en publikasjon for hans eller hennes barns fotballag. Hva gjør du?

Jeg avslår anmodningen, ettersom et jobbsamarbeid ikke rettferdiggjør sponsing. Alle sponsoravtaler skal være rettet mot klare forretningsmål. Dessuten kan oppkjøpet gi opphav til en mistanke om bestikkelser av offentlig tjenestemann.

To top