Vi samsvarer med Keskos retningslinjer for merkevarebeskyttelse
Som forretningspartner med Kesko, sørger jeg alltid for at handlingene mine ikke truer Keskos bedrifts-image, merkevareverdien eller omdømmet.

Kesko verdsetter og beskytter K-merkevaren. Kesko bygger merkevaren på grunnlag av verdi, visjon og misjon. Kesko forventer at forretningspartnerne opererer på en måte som ikke medfører fare Keskos merkevareverdi.

Som forretningspartner med Kesko vil jeg aldri opptre på en måte som kan skade Keskos omdømme eller konkurranseevne. På sosiale medier følger jeg de samme prinsippene for taushetsplikt og nøyaktighet som i all annen kommunikasjon og samhandling.

Eksempel

Du har nettopp fått en stor ordre fra Kesko, og du ønsker å publisere samarbeidet med Kesko ved å sette K-logoen på nettstedet ditt. Hva gjør du?

Jeg forstår at bruken av K-logoen krever Keskos samtykke. Jeg tar kontakt med kontaktpersonen hos Kesko å få tillatelse, og jeg setter ikke K-logoen på hjemmesiden vår uten å få forhåndstillatelse.

To top