Vi røper ikke forretningshemmeligheter
Som forretningspartner med Kesko, opprettholder jeg hemmeligholdet av konfidensiell informasjon som blir betrodd til meg om Keskos driftstjenester, medarbeidere, kunder og forretningspartnere, og jeg vil ikke avsløre eller videreformidle slik informasjonen til uvedkommende.

Konfidensiell informasjon omfatter også forhold knyttet til sikkerhetsordninger, som for eksempel kontantbehandling, datasikkerhet, alarmsystemer og beredskapsinstruksjoner.

Jeg bruker informasjonssystemer og -programvare i samsvar med avtaler og brukerrettigheter. Jeg sørger alltid for at konfidensiell eller viktig informasjon ikke mistes eller gis videre til tredjepart. Jeg håndterer de elektroniske verktøyene mine med forsiktighet. Når du forlater skrivebordet, lar jeg ikke lagringsenheter eller dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger ligge synlig.

Kesko Corporation, morselskapet til Kesko-gruppen, er notert på hovedmarkedet for Nasdaq Helsinki Ltd. som et børsnotert selskap, og Kesko er dermed alltid bundet av reglene om innsideinformasjon.

Eksempel

Du møter en bekjent som jobber hos Kesko på vårfesten i ditt barns barnehage. Samtalen kommer inn på arbeidsrelaterte emner, og derfor vil du spørre hvordan Keskos salg har klart seg over de siste ukene. Kan du gjøre det?

Jeg kan ikke. Upubliserte data relatert til Keskos virksomhet er konfidensielle, og kan ikke utleveres til tredjepart.

To top