Vi respekterer menneskerettighetene
Som forretningspartner med Kesko, etablerer jeg prosedyrer og rutiner som sikrer at menneskerettighetene respekteres i alle Keskos operasjoner, og jeg forventer det samme fra samarbeidspartnerne våre.

Som forretningspartner med Kesko er jeg forpliktet til å respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene i alle operasjonene mine, og til å fremme dem i praksis. Jeg tolererer ikke brudd på menneskerettighetene i noen form.

Som forretningspartner med Kesko, har driften min en spesielt stor effekt på menneskerettighetene til fire grupper:

• K-gruppens kunder
• våre egne medarbeidere
• lokalsamfunnene der vi opererer
• forsyningskjeden vår

Jeg gjør min del for å sikre produktsikkerheten, og at alle produkter og tjenester oppfyller lovkravene.

Jeg behandler medarbeiderne våre likt, og i samsvar med de gjeldende arbeidslovene. Jeg respekterer den enkeltes verdi, privatliv og religions- og samvittighetsfrihet. Jeg tolererer ikke diskriminering, trakassering, trusler eller fornærmelser. Jeg respekterer organisasjonsfriheten og medarbeidernes rett til å organisere seg. Jeg jobber aktivt for å sikre trygge arbeidsforhold.

Kesko krever at forretningspartnere respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

Jeg tolererer ikke bruk av barnearbeid, noen form for tvangsarbeid eller andre brudd på menneskerettighetene i leverandørkjeden vår.

Eksempel

Du er en Kesko-leverandør, og en av deres underleverandører påkaller konkurranse- og forretningshemmelighetsdispensasjon, og vil ikke avsløre detaljene rundt fabrikkproduksjonen av et produkt. Godtar du dette?

Nei, jeg insisterer på å få detaljene. Vi trenger detaljene for å sørge for at passende samfunnsansvarssikring gjennomføres på fabrikken.

To top