Vi reduserer miljøpåvirkningen vår
Arbeid på en miljømessig bærekraftig måte er et felles ansvar for Kesko og forretningspartnerne. I vår virksomhet ønsker vi å fremme forebygging av klimaendringer og bærekraftig bruk av naturressurser.

Administrasjon av miljøkonsekvenser er en del av det daglige arbeidet vårt i Kesko. Forebygging av klimaendringer er et sentralt tema innen bærekraftarbeidet hos Kesko. Kesko reduserer utslipp gjennom energieffektive løsninger, og ved å vedta fornybare, lav-karbon energikilder.

Kesko ønsker, i samarbeid med partnerne sine, å fremme bærekraftig produksjon og forbruk. Vi utvikler sirkulær økonomi i samarbeid med forsyningskjedene, logistikk og forbrukertjenester. Produkt- og pakkedesign og resirkulering er nøkkelen til å oppnå økt gjenvinning og gjenbruk av materialer. Vi samarbeider kontinuerlig med leverandørkjeden for matvarer, logistikken, K-butikkene og forbrukerkommunikasjonen for å redusere og utnytte matavfallet.

Som forretningspartner med Kesko er jeg forpliktet til å redusere de negative miljømessige konsekvensene av alle aktivitetene mine. Jeg forsøker hele tiden å finne måter som vi kan redusere miljøpåvirkningen sammen.

Eksempel

Du er en leverandør, og du tenkt å tilby et av produktene dine for inkludering i Keskos egen produktserie. Hvilke miljømessige aspekter bør det tas hensyn til i produktet?

Det er viktig for Kesko at miljøkonsekvensene av produktene tas hensyn til, allerede i planleggingen av produktene. Unngå unødvendig emballasje, og favoriser resirkulerbare materialer i både produkter og emballering. Kesko ønsker også å hjelpe kundene sine med å redusere miljøpåvirkningene. Med god kommunikasjon og klar informasjon på emballasjen, gjør vi det enklere for kundene våre å ta ansvarlige valg i butikken.

To top