Vi overholder gjeldende lovverk
Som forretningspartner med Kesko er jeg konsekvent i samsvar med loven, i alle aktivitetene mine. Kesko forventer det samme fra alle forretningspartnerne sine.

Som forretningspartner med Kesko vil jeg ikke godta eventuelle brudd på loven, og jeg vil aldri oppmuntre eller råde noen til å bryte gjeldende lover og forskrifter. Spesielt viktig er lover som påvirker ting som stillingen til medarbeidere, likeverd, respekt for individet, forebygging av bestikkelser og annen korrupsjon, konkurranse- og forbrukerbeskyttelse, yrkesmessig sikkerhet, miljø og produktsikkerhet.

Som børsnotert selskap er Kesko også bundet av verdipapirmarkedets forskrifter, samt reglene og retningslinjene for god eierstyring og selskapsledelse.

Som forretningspartner med Kesko vil jeg ikke be noen annen part om å gjøre noe jeg ikke ville gjort selv, i lys av lover, regler, prinsipper eller forpliktelsene mine overfor Kesko. Jeg vil aktivt overvåke og forutse samfunnsendringer og lovendringer.

Eksempel

Du er en Kesko-leverandør, og du hører at den nye lovgivningen krever endringer i pakningsinformasjonen. Som et resultat, kan du ikke lenger levere produktene som er bestilt av Kesko med produktinformasjonen din. Å lage produktinformasjon som er i samsvar med loven kan forsinke leveringen. Hva gjør du?

Jeg tar umiddelbart kontakt med kontaktpersonen min hos Kesko for å etablere handlingsforløpet, og den beste måten å få emballasjeinformasjonen i samsvar med lov.

To top