Vi er opptatt av rettferdig konkurrans
Jeg holder strengt samsvar med gjeldende konkurranselovgivning i alle aktivitetene mine. Jeg vil ikke ta del i aktiviteter som kan begrense eller hindre effektiv konkurranse.

Som forretningspartner med Kesko, er jeg forpliktet til å være i overensstemmelse med den gjeldende konkurranselovgivningen i alle aktivitetene mine. Mine markedsoperasjoner er basert på åpen og effektiv konkurranse. Effektiv konkurranse er gunstig for forbrukerkunden, samt hele handelssektoren.

Jeg er klar over de grunnleggende konkurranserettslige reglene som er knyttet til arbeidet mitt. For eksempel avtaler eller diskuterer jeg ikke priser, kunder eller andre forretningshemmeligheter med Keskos konkurrenter. Jeg deltar ikke i aktiviteter som er rettet mot eller som potensielt kan føre til begrensninger eller hindringer for effektiv og rettferdig konkurranse. Jeg forstår at i tillegg til andre alvorlige konsekvenser, kan brudd på konkurranselovene særlig skade omdømmet til Kesko.

Eksempel

Du diskuterer verdien av et seminar med kontaktpersonen din hos Kesko og en representant fra en konkurrent, i en pause på seminaret. Etter å ha pratet en stund, bytter representanten emne og uttrykker frustrasjonen sin over de stadig smalere marginene på et produkt. Han eller hun foreslår en avtale for deg og kontaktpersonen din hos Kesko, om at dere alle bør slutte å selge det populære produktet under en viss pris. Hva gjør du?

Jeg forstår at forslaget dreier seg om et priskartell, noe som begrenser konkurransen med svært alvorlige effekter. Jeg avviser umiddelbart forslaget, og drar derfra. Kontaktpersonen min hos Kesko tar kontakt med Keskos juridiske rådgiver, som vil vurdere hvordan vi bør reagere på situasjonen. Et priskartell kan føre til store bøter og erstatningsansvar for alle parter. I tillegg kan det alvorlig skade Keskos image som en ansvarlig aktør.

To top