Vi behandler kundeopplysninger og andre personlige data konfidensielt
Som forretningspartner med Kesko, følger jeg beste praksis i behandlingen og beskyttelsen av personopplysninger, samt de lokale, nasjonale lovene og forskriftene. Riktig behandling av personopplysninger gjør at jeg kan opprettholde kundenes tillit, og effektivisere driften.

Jeg planlegger på forhånd hvordan personopplysninger vil bli behandlet. Jeg samler bare inn informasjon som er relevant for formålet med datafilen. Jeg sørger for at informasjon i mapper er riktig, og at behandlingen av den ikke truer personvernet til enkeltpersoner som omtales. Jeg informerer personene i mappen om at den finnes, og om at de har rett til å se informasjonen som gjelder dem.

Personene som behandler konfidensiell informasjon kan ikke avsløre personopplysninger som de har fått tilgang til uten en lovlig begrunnelse. Offentlige myndigheter kan ha juridisk rett til innsyn.

Eksempel

I ånden av åpen informasjon, spør en utenlandsk leverandør om muligheten for å få en liste over kunder på nettbutikken som har kjøpt ett av produktene deres. De vil analysere hva slags forbrukere som er interessert i produktet. Kan personlig informasjon avsløres?

Nei. Personopplysninger er ikke offentlige. Personopplysningene til kunden skal kun brukes til formålene som er beskrevet for kunden under innsamling av data. Dette kan f.eks. være til levering av varer til kunden eller markedsføring av nettbutikken.

To top