Vi unngår interessekonflikter
Beslutninger hos Kesko skal alltid ha arbeidsgiverens beste interesse i fokus. Vi unngår situasjoner der ansattes og arbeidsgivers interesser er i konflikt.

Det er ikke akseptabelt å fremme egne interesser mens man utfører en jobb, eller interessen til noen du har en nær forbindelse med. Vi behandler våre venner og slektninger som vi behandler andre samarbeidspartnere. Personlige bånd skal ikke påvirke beslutningene vi tar. Vi informerer arbeidsgiveren uten unødig opphold om forhold som kan oppfattes som interessekonflikter, og vurderer løsningene sammen. Vi tar ikke del i aktiviteter som hindrer rettferdig konkurranse.

Eksempel

Du legger en stor innkjøpskontrakt ut på anbud, og en av budgiverne er et firma eiet av en venn av familien. Du vet at vennen er pålitelig, men et konkurrerende tilbud vil koste mindre for din arbeidsgiver, og være bedre som helhet. Hvilket bud velger du?

Min arbeidsgivers interesse avgjør valget, og jeg lar ikke personlige relasjoner påvirke dette. Siden jeg kan være en del av beslutningstakingen, spør jeg lederen min om å ta valget. Valg av leverandør gjøres basert på anbudene, og i beste interesse for arbeidsgiveren min.

To top