Vi røper ikke forretningshemmeligheter
Vi behandler informasjon av konfidensiell art konfidensielt, og avslører ikke informasjonen til uvedkommende. Det kan være informasjon som betros oss på jobb om selskapets drift, personell, kunder og samarbeidspartnere.

Konfidensiell informasjon omfatter også forhold knyttet til sikkerhet, som for eksempel kontantbehandling, datasikkerhet, alarmsystemer og beredskapsinstruksjoner.

Vi bruker informasjonssystemer og programvare i samsvar med relevante avtaler og rettigheter. Vi sørger for at konfidensiell eller viktig informasjon ikke mistes eller gis videre til tredjepart. Vi håndterer elektroniske verktøy med forsiktighet. Når vi forlater et skrivebord, lar vi ikke lagringsenheter eller dokumenter med taushetsbelagte opplysninger ligge åpenlyst.

Kesko Corporation, morselskapet til Kesko-konsernet, er notert på Nasdaq Helsinki Ltd. Kesko og alle medarbeidere og tillitsvalgte er til enhver tid bundet av reglene om innsideinformasjon.

Eksempel

Du arbeider på en innkjøpsenhet i Kesko. På en vårfest i barnehagen der barnet ditt går, spør en ansatt hos en konkurrent, med barn i samme barnehage som deg, om Keskos salg over de siste ukene. Avslører du salgstrender?

Nei, jeg vil ikke informere en konkurrent om salgstrender.  Upubliserte forretningsdata knyttet til Keskos virksomhet er konfidensielle, og jeg avslører dem ikke til tredjepart.

To top