Vi respekterer menneskerettighetene
I Kesko er vi forpliktet til å respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene i alt vi gjør, og å fremme dem i praksis. Vi tolererer ikke brudd på menneskerettighetene i noen form.

Vi har etablert prosedyrer og rutiner som sikrer respekten for menneskerettighetene i alle Keskos virksomheter. Vi lytter til våre interessenters syn på menneskerettigheter og tar dem med i betraktningen ved utvikling av virksomheten vår. Vår virksomhet påvirker spesielt menneskerettighetene til fire grupper:

• kunder
• personell
• områdene vi har virksomheter i
• verdikjeden/Supply Chain

Vi sørger for en trygg handleopplevelse og produktsikkerhet i varene vi tilbyr. Vi holder fokus på etikk i vår markedsføring. Vi behandler og betjener alle kunder likt, uten diskriminering.

Vi behandler våre medarbeidere likt, og i samsvar med gjeldende lover. Vi respekterer den enkeltes verdi, privatliv og religionsfrihet og -tilhørighet.

Vi tolererer ikke diskriminering, trakassering, trusler eller fornærmelser. Vi respekterer organisasjonsfriheten og medarbeidernes rett til å organisere seg profesjonelt. Vi jobber aktivt for trygge arbeidsforhold.

Vi bygger et bedre samfunn sammen. Vi skaper partnerskap, og deltar i utviklingen av lokalsamfunn.

Kesko krever at samarbeidspartnere respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi tolererer ikke bruk av barnearbeid, noen form for tvangsarbeid eller andre brudd på menneskerettighetene i vår verdikjede.

Eksempel

Leverandøren av vår egen merkevare vil ikke avsløre detaljene rundt fabrikkproduksjonen av et produkt og viser til konkurransesituasjonen og forretningshemmeligheter. Vil du godta dette?

Nei, jeg insisterer på å få detaljene. Vi trenger de for å sikre at passende samfunnsansvar gjennomføres på fabrikken.

To top