Vi reduserer miljøpåvirkningen vår
Å arbeide på en miljømessig bærekraftig måte er et felles ansvar hos Kesko. I vår virksomhet ønsker vi å fremme forebygging av klimaendringer og bærekraftig bruk av naturressurser.

Arbeidet med miljøpåvirkning er en del av det daglige arbeidet i Kesko. Forebygging av klimaendringer er et sentralt tema i vårt miljøarbeid. Vi reduserer utslipp gjennom energieffektive løsninger, og ved å ta i bruk fornybare og lav-karbon energikilder.

Kesko ønsker, sammen med sine samarbeidspartnere å fremme bærekraftig produksjon og forbruk. Vi utvikler sirkulær økonomi i samarbeid med verdikjedene, logistikk- og forbrukertjenestene. Produkt- og emballasjedesign og resirkulering er nøkkelen til å oppnå økt gjenvinning og gjenbruk av materialer.

Sammen kan vi sikre at arbeidsplassene våre drives energieffektivt.

Bærekraftig bruk av naturressurser krever at vi ikke sløser på arbeidsplassen, og at vi sorterer avfall riktig.

Eksempel

Arbeidet ditt innebærer årlige reiser, både innenlands og utenlands. Hva bør du ta hensyn til, fra et miljøsynspunkt?

Jeg vurderer miljøaspektene for alle arbeidsreiser. Elektroniske møter er det primære alternativet til reising. Hvis et møte krever fysisk tilstedeværelse, vil jeg vurdere om jeg kan ta et mer miljøvennlig tog i stedet for å fly. Skal andre på samme møte? Jeg tilbyr andre å sitte på hvis jeg kjører, eller vi tar buss eller trikk sammen. Jeg vurderer alltid om andre møter skal holdes på samme sted. 

To top