Vi overholder regler for innsidehandel og Keskos retningslinjer for innsideinformasjon
Vi overholder gjeldende direktiver for verdipapirmarkedet, og Keskos retningslinjer om innsidehandel. Vi unngår alle aktiviteter i verdipapirmarkedet som kan redusere Keskos aksjonærverdi eller den generelle tilliten til verdipapirmarkedet.

Kesko Corporation er notert på Nasdaq Helsinki Ltd. Våre medarbeidere skal opptre uklanderlig i verdipapirmarkedet, slik at de ikke forstyrrer aksjonærverdiens utvikling. Praksis for trading må også opprettholde tilliten til det finske verdipapirmarkedet.

Bruk og offentliggjøring av innsideinformasjon er forbudt. Innsideinformasjon er konkrete, fortrolige opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til Kesko eller aksjen, og som sannsynligvis vil ha en betydelig innvirkning på aksjekursen hvis den offentliggjøres.

Innsideinformasjon er alltid konfidensiell, og misbruk av slik straffes med administrative sanksjoner, bøter eller fengsel. Forbudet mot å bruke innsideinformasjon, for eksempel at en person som er i besittelse av slik informasjon, ikke kan omsette Kesko-aksjer eller gi råd, eller oppfordre andre til å handle med dem. Også endring eller reversering av en tidligere handelsordre på grunnlag av innsideinformasjon er forbudt, og potensielt straffbart.

Innsidesaker reguleres, blant annet, av Market Abuse Regulation, den finske verdipapirloven, Kredittilsynets retningslinjer og reglene for Nasdaq Helsingfors. Keskos retningslinjer om innsidehandel er godkjent av styret i Kesko Corporation, og alle medarbeidere og ledere i Kesko er bundet av dem.

Eksempel

Jeg fikk en uvanlig stor bonus i dag, og det inspirerte meg til å vurdere å kjøpe flere Kesko-aksjer. Jeg opprettet en kjøpsordre i nettbanken min, som er gyldig i de neste 24 timene. Akkurat da jeg logget ut fra banken min, fikk jeg en e-post fra assistenten vår for innsidehandel om at jeg hadde blitt lagt på den nye innsidelisten. Prosjektlederen ringte meg også, og kom med ytterligere informasjon. Bestillingen jeg gjorde på nettet har ikke blitt oppfylt ennå. Kan jeg avbryte den?

Nei, du kan ikke avbryte handelsordren. Du har fått innsideinformasjon om Kesko, og er bundet av handelsbegrensning inntil innsideinformasjonen du har mottatt offentliggjøres, eller innsideprosjektet det gjelder blir annullert. Reversering av en handelsordre på grunnlag av innsideinformasjon kan være straffbart. Hvis du trenger råd eller veiledning i innsidehandelssaker, kan du alltid kontakte Keskos juridiske rådgiver som har ansvar for innsidehandelssaker. 

To top