Vi overholder Keskos retningslinjer for gjestfrihet og gaver
Vi kan gi eller motta personlige gaver, men bare av en ubetydelig verdi. Det samme gjelder for forretningsrelatert oppmerksomhet.

Oppmerksomhet eller gaver av akseptabel verdi, gis alltid åpenlyst. Det skal ikke gi opphav til eksplisitte eller implisitte forpliktelser for noen av partene, og ikke skape forventninger om noe i retur. Vi følger alltid retningslinjene som gis av organisasjoner og offentlige myndigheter om mottak av gaver eller oppmerksomhet.

Det finnes situasjoner der oppmerksomhet eller gaver aldri er akseptable, eksempelvis under kontraktsforhandlinger med en vare- eller tjenesteleverandør.

Beslutninger om donasjoner gjøres på den ordinære generalforsamlingen i Kesko Corporation. Styret i Kesko Corporation tar alle beslutninger om pengegaver innenfor generalforsamlingens fullmakt. Vi donerer ikke penger til politiske partier.

Eksempel

En viktig leverandør inviterer deg med utenlands en langhelg for å delta på et seminar, og for å diskutere utviklingen av samarbeidet med dem. Leverandøren lover å dekke alle utgifter. Vil du delta på seminaret?

Vi aksepterer verken gjestfrihet eller gaver fra leverandører eller andre partnere som er over en viss verdi. Verdien må være ubetydelig. Kesko betaler alltid de ansattes reise og opphold, selv om reisearrangementer holdes av en leverandør eller forretningspartner. Hvis lederen min og jeg mener at konferansen er viktig  for arbeidet mitt, ber vi enhetslederen om tillatelse til reisen.

To top