Vi overholder gjeldende lovverk
Hos Kesko er vi alltid i samsvar med loven, i alt vi gjør. Vi forventer også at alle våre samarbeidspartnere overholder loven.

I Kesko overholder vi konsekvent lover og retningslinjer, i alt vi gjør.Vi godtar ikke brudd på loven, og vi vil aldri oppmuntre eller råde noen til å bryte gjeldende lover og forskrifter. Spesielt viktig er lover som påvirker forhold som stillingen til medarbeidere, likeverd, respekt for individet, forebygging av bestikkelser og annen korrupsjon, konkurranse- og forbrukerbeskyttelse, yrkesmessig sikkerhet, miljø og produktsikkerhet. Som børsnotert selskap er Kesko også bundet av verdipapirmarkedets forskrifter, samt reglene og retningslinjene for god eierstyring og selskapsledelse.

Vi ber heller ikke våre samarbeidspartnere eller andre tredjeparter om å gjøre noe vi ikke selv kan gjøre i henhold til gjeldende lovverk, Keskos forpliktelser, retningslinjer eller prinsipper.

Kesko overvåker aktivt og forutser samfunnsmessige endringer i nært samarbeid med sine interessenter. Vi samarbeider og engasjerer oss i åpen dialog med frivillige organisasjoner, offentlige myndigheter og andre beslutningstakere.

Eksempel

Du arbeider i en spesialistrolle i Kesko, og lovgivningen rundt ekspertiseområdet ditt er i ferd med å endres. Hvordan forbereder du deg?

Som spesialist er det viktig at du holder deg oppdatert på regelverksutviklingen innenfor området ditt, og sikrer at virksomheten vår alltid er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. En god måte å sikre at du holder deg oppdatert, er å engasjere deg aktivt i bransjeforeninger. Dette kan la deg påvirke hvordan sektoren og de relevante forskriftene utvikler seg.

To top