Vi kommuniserer åpent, og beskytter Kesko-merkevaren
Vi bestreber oss på, i alle våre virksomheter, å bygge en god merkevare og fremme Keskos suksess. Vi kommuniserer åpent, ærlig og direkte.

Vi verner om og beskytter Keskos merkevare. Vi bygger merkevaren på grunnlag av verdiene våre, visjonen og misjonen.

I markedskommunikasjonen skal vi presentere produkter, tjenester, priser og andre detaljer tydelig og sannferdig, og avstå fra villedende uttrykk. Vi respekterer prinsippene om varemerkebeskyttelse, og forventer at våre samarbeidspartnere gjør det samme.

Medierelasjonene våre håndteres av utpekte enkeltpersoner. Alle skal kjenne til enkeltpersonene med ansvar for deres egen bedrift eller divisjon, og videresende medieforespørsler til rette vedkommende.

Kesko er et børsnotert selskap, og vi må derfor ta hensyn til reglene om både innsidehandel og konfidensielle forretningshemmeligheter. Markedsinformasjon gis i henhold til retningslinjer for kommunikasjon godkjent av konsernsjefen i Kesko.

På sosiale medier følger vi de samme prinsippene for konfidensialitet og nøyaktighet som i all annen kommunikasjon og handling.

Vi opptrer aldri på en måte som kan skade Keskos omdømme, eller konkurranseevne.

Eksempel

Du oppdager en konkurranse i sosiale medier som bruker Kesko-logoen i markedsføringen sin. Men Kesko sponser faktisk ikke konkurransen. Hva gjør du?

Jeg varsler Keskos juridiske avdeling om konkurransen. Juridisk avdeling griper inn i all uautorisert bruk av varemerkene våre, og prøver å redusere faren for at forbrukerne villedes.

To top