Vi hverken tilbyr eller tar i mot bestikkelser
Vi tolererer ikke noen form for bestikkelser. Vi vil ikke avtale eller utbetale bestikkelser eller ulovlige betalinger til myndigheter eller andre parter, eller fremme eller råde andre til å gi eller motta slike.

Kesko har nulltoleranse overfor alle former for bestikkelser. Vi vil ikke avtale eller utbetale bestikkelser eller ulovlige betalinger til myndigheter eller andre for å sikre selskapets virksomhet, eller utviklingen av den. 

Vi er forpliktet til å ikke råde, oppmuntre eller oppfordre noen til å akseptere eller tilby bestikkelser, verken gjennom tredjeparter eller direkte.

Eksempel

Du samarbeider med en offentlig tjenestemann som har ansvar for reguleringsplanlegging av plassering av en fremtidig butikk. Han eller hun ber arbeidsgiveren din om å kjøpe reklameplass i en publikasjon for hans eller hennes barns fotballag. Hva gjør du?

Jeg avslår, ettersom et samarbeid ikke rettferdiggjør sponsingen. Alle sponsoravtaler skal være rettet mot klare forretningsmål. Dessuten kan sponsingen gi opphav til mistanke om bestikkelse av offentlig tjenestemann.

To top