Vi er opptatt av rettferdig konkurranse
Vi holder oss strengt i samsvar med gjeldende konkurranselovgivning i alt vi gjør. Vi tar ikke del i aktiviteter som kan begrense eller hindre effektiv konkurranse.

Vi er forpliktet til å holde oss i samsvar med gjeldende konkurranselovgivning i alt vi gjør. Virksomheten vår er basert på en åpen og effektiv konkurranse. Effektiv konkurranse er gunstig, ikke bare for Kesko, men også for våre partnerne og kunder.

I Kesko er vi klar over de viktige konkurranserettslige reglene som er knyttet til arbeidet vårt. For eksempel avtaler vi ikke og diskuterer ikke priser, kunder eller andre forretningshemmeligheter med Keskos konkurrenter. Vi deltar ikke i aktiviteter som er rettet mot eller som potensielt kan føre til begrensninger eller hindringer for effektiv og rettferdig konkurranse. Vi forstår at i tillegg til andre alvorlige konsekvenser, vil konkurranserettslige brudd skade Keskos omdømme.

Eksempel

Du diskuterer verdien av et seminar med en representant fra en konkurrent i en pause på dette seminaret. Etter å ha pratet en stund, bytter personen emne og uttrykker sin frustrasjon over de stadig smalere marginene på et produkt. Han eller hun foreslår at dere begge bør slutte å selge denne populære varen under en viss pris. Hva gjør du?

Jeg forstår at konkurrentens representant antyder et priskartell, noe som begrenser konkurransen med svært alvorlig virkning. Jeg avviser umiddelbart forslaget, og drar derfra. Jeg varsler lederen min og Keskos juridiske rådgiver om saken, slik at de kan vurdere hvordan vi bør reagere på situasjonen. Et priskartell kan føre til store bøter og erstatningsansvar for begge parter. I tillegg kan det skade Keskos image som en ansvarlig aktør alvorlig.

To top