Vi behandler kundeopplysninger og andre personlige data konfidensielt
Kundeinformasjon og andre personlige data er strengt konfidensielt. Denne informasjonen kan bare innhentes av juridiske grunner, og for formål som er angitt i loven.

Hos Kesko, følger vi beste praksis i behandling og beskyttelse av personopplysninger, samt de lokale, nasjonale lovene og forskriftene. Riktig behandling av personopplysninger gjør at vi kan opprettholde kundenes tillit, og effektivisere driften.

Vi planlegger hvordan personopplysninger skal behandles. Vi samler bare informasjon som er relevant for formålet med datafilen. Vi sørger for at informasjon i filen er riktig, og at behandlingen av den ikke truer personvernet til enkeltpersoner som omtales. Vi informerer personene i filen om at den finnes, og om at de har rett til å se informasjonen som gjelder dem. Personene som behandler konfidensiell informasjon kan ikke opplyse om personopplysninger som de har fått tilgang til uten en lovlig begrunnelse. Offentlige myndigheter kan ha juridisk rett til innsyn.

Eksempel 

Du skal til å sende julehilsen til venner og slektninger, men har mistet adresseboken din. Du vet at mange av disse er kunder av arbeidsgiveren din, og at du lett kan finne adressene du trenger i selskapets kunderegister. Er dette passende?

Det er forbudt å avsløre kundedata. Lokale lover og forskrifter, god praksis om behandling av personopplysninger og personvernregler tilsier at personlige datafiler som oppbevares av Kesko ikke kan brukes av medarbeidere til private formål.

To top