Vi behandler hverandre som likeverdige
Hos Kesko er vi forpliktet til å behandle medarbeiderne rettferdig i alle personalsaker. Vi vurderer enkeltpersoner etter deres prestasjoner og adferd.

Likestilling, ikke-diskriminering og rettferdighet er sentrale prinsipper innen rekruttering, lønn, forfremmelse og andre personalsaker hos Kesko. Vi vurderer enkeltpersoner basert på deres kompetanse, ferdigheter og prestasjoner. Vi verdsetter en proaktiv tilnærming, initiativtaking, team-ferdigheter og ansvarlig adferd.

Vi tar ansvar for arbeidet vårt hos Kesko. Vi er selv ansvarlige for våre resultater og beslutninger, og for å arbeide med effektivitet og integritet. Vi har alle et ansvar for å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø. En rettferdig og velfungerende arbeidsplass skapes gjennom gjensidig tillit, respekt for enkeltpersoner, ekte omsorg, en vilje til å hjelpe og en god lagånd.

Det er leders ansvar å fremme en direkte, åpen og konstruktiv dialog om alle saker i arbeidet, og å oppmuntre medarbeiderne til å stille spørsmål, foreslå forbedringer og ta opp eventuelle klager. Den som er ansvarlig for introduksjonen av nye medarbeidere griper inn dersom en praksis trenger korrigerende tiltak, og sikrer at alle er kjent med K Code of Conduct, og våre felles retningslinjer. Lederen må gå foran med et godt eksempel for ansvarlige handlinger, og må ikke sette mål som bare kan oppnås ved å ignorere de felles retningslinjene våre.

Mobbing på arbeidsplassen, diskriminering og andre former for upassende oppførsel er uakseptabelt. Medlemskap –eller ikke – en fagforening eller lignende organisasjon er en personlig avgjørelse. Partipolitikk holdes utenfor arbeidslivet.

Eksempel

Du skal rekruttere en ny ansatt og valget står mellom to kandidater: begge er unge, én er mann og én er kvinne. Den unge kvinnen har indikert i intervjuet at hun har flyttet til byen med planer om å starte familie. Lar du dette påvirke beslutningen din?

Nei, jeg vil basere beslutningen min på kandidatenes kompetanse og ferdigheter.

To top