Mywear-vaatteiden vastuullisuutta edistetään määrätietoisilla teoilla

Mietitkö vaateostoksia tehdessäsi, voiko kaukomailla valmistettujen vaatteiden vastuullisuuteen luottaa? Toimitusketjun vastuullisuuden varmentaminen on K-ryhmälle tärkeää, ja sen eteen tehdään paljon töitä. Koska globaali vaatevalmistus on siirtynyt paljolti Aasiaan, kiinnitetään paikallisten tehtaiden työolojen parantamiseen erityistä huomiota.

”Meille on tärkeää huolehtia siitä, että vastuullisuus, tuoteturvallisuus ja ihmisoikeudet toteutuvat toimitusketjuissamme. Valvomme ja kehitämme toimitusketjujen vastuullisuutta tavarantoimittajien tehdasauditoinneilla ja vastuullisuuskoulutuksilla. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että käydessään K-ryhmän kaupassa he tekevät vastuullisen valinnan”, sanoo K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Tehdasauditoinnit auttavat parantamaan tehtaiden työoloja

K-ryhmä (Kesko) on kestävää liiketoimintaa edistävän amfori-järjestön jäsen ja osallistuu amfori BSCI:hin. Riskimaatoimittajien arvioinnissa hyödynnetään kansainvälisiä sosiaalisen vastuun auditointi- ja sertifiointijärjestelmiä, ensisijaisesti amfori BSCI -auditointia. Riskimaaksi luokitellaan maat, joissa riski ihmisoikeuksien loukkaamiselle on erityisen suuri.

”Tehdasauditoinneilla seuraamme muun muassa tehtaiden turvallisia työoloja, työntekijöiden palkkausta ja työaikaa. Eniten puutteita auditoinneissa havaitaan työaikasäännösten noudattamisessa, johtamiskäytännöissä ja palkkaukseen liittyvissä asioissa. Korjaustoimenpiteet ja niiden seuranta sisältyvät auditointiprosessiin. Julkaisemme amfori BSCI -auditointien tulokset vuosittain vuosiraportissamme”, Kalervo kertoo.

Lapsityön kielto on ehdoton. Mikäli tehtailla havaittaisiin lapsia töissä, siihen puututtaisiin välittömästi.

“Liityimme vuonna 2016 kiinalaisen The Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR) -organisaation jäseneksi. CCR CSR -organisaation tavoitteena on estää ja vähentää lapsityötä, edistää nuorten työntekijöiden asemaa tehtailla ja helpottaa siirtotyöläisvanhempien arkea. Jos tehtaalla havaittaisiin lapsityövoimaa, meillä olisi organisaation kautta toimintamalli lasten saamiseksi tehtaalta kouluun”, Kalervo sanoo.

Kaikki bangladeshilaiset mywear-tehtaat mukana Accordissa

K-ryhmä (Kesko) liittyi Bangladesh Accord -sopimukseen vuonna 2018. Accord – Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh -sopimuksen tavoitteena on tarkastusten, koulutuksen ja korjaustoimien avulla parantaa Bangladeshin vaatetehtaiden sähkö-, palo- ja rakennusturvallisuutta.

”Kaikki seitsemän K-Citymarketin mywear-merkin bangladeshilaista vaatetehdasta ovat mukana Accord-prosessissa. Saamme säännöllisesti tietoa tehtaiden turvallisuudesta ja olemme itsekin käyneet paikan päällä toteamassa, miten paljon hyvää Accord on tuonut paikallisen vaateteollisuuden vastuullisuudelle”, Kalervo kertoo.

Vastuullisuuskoulutusta mywear-tavarantoimittajille

K-Citymarketeissa myytävien mywear-vaatteiden hankinnassa K-ryhmä tekee yhteistyötä ruotsalaisen ICAn kanssa.

”K-Citymarketien oma mywear-mallisto on yksi esimerkki tuotteista, joita hankimme yhdessä ICAn kanssa. Aasiassa toimiva ICA Global Sourcing -vastuullisuustiimi vastaa tehtaiden sosiaalisen vastuullisuuden varmentamisesta yhteistyössä kanssamme ja tekee myös itse tehdasauditointeja. Järjestämme säännöllisesti sosiaalisen vastuun koulutuksia tavarantoimittajillemme Aasiassa”, Kalervo kertoo.

Vuonna 2017 mywear-tehtaiden tavarantoimittajille järjestettiin vastuullisuuskoulutukset Kiinassa ja Intiassa sekä vuonna 2018 Kiinassa. Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 64 tavaratoimittajaa, ja koulutuksissa käsiteltiin Keskon sosiaalisen vastuun vaatimuksia tavarantoimittajille, tehtaiden auditointiprosessia sekä tuotelaadun ja turvallisuuden vaatimuksia.

Jatkuvasti lisää tekoja toimitusketjun läpinäkyvyyden parantamiseksi

K-ryhmä pyrkii koko ajan kehittämään prosessejaan ja parantamaan toimitusketjunsa läpinäkyvyyttä.

• K-ryhmä julkaisi vuonna 2016 ihmisoikeuksiin liittyvän sitoumuksen ja vaikutusarvioinnin YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Riskimaissa sijaitsevien tehtaiden työntekijöiden haastatteluissa selvitettiin, miten Keskon tavarantoimittajien tehtaiden työntekijät kokevat ihmisoikeuksien toteutumisen hankintaketjussa.

• Jatkona ihmisoikeusarviolle SASK ja Kesko tekivät vuonna 2015-2017 yhteisen tutkimusprojektin, jossa tutkittiin viinirypäleiden tuotantoketjun työntekijöiden työoloja. Vuonna 2018 teimme laajan selvityksen oman avokadonhankintamme vesiriskeistä. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa toimitusketjussa ne alueet, joilla esiintyy veden niukkuuteen tai saastumiseen liittyviä ongelmia.

• Riskimaissa sijaitsevat omien tuotemerkkien ja oman maahantuonnin vaatteiden, asusteiden, kenkien ja laukkujen valmistustehtaat on jo useita vuosia julkaistu K-ryhmän nettisivuilla. Läpinäkyvyyden parantamiseksi olemme lisänneet tehdaslistalle tehtaiden osoitteet ja seuraavan päivityksen yhteydessä lisäämme tiedon siitä, mitä tuotteita tehdas valmistaa.

• K-ryhmä otti vuonna 2016 käyttöön SpeakUp-ilmoituskanavan, jonka kautta työntekijät ja yhteistyökumppanit ympäri maailmaa voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilystä. Vuonna 2018 SpeakUp-ilmoituskanavan kautta tuli 11 ilmoitusta, joista osa liittyi Keskon ja tavarantoimittajien väliseen yhteistyöhön.

• Vuonna 2018 K-ryhmä oli mukana Planin Girls Takeover -tempauksessa ja toi esiin tyttöjen ja naisten asemaa hankintaketjuissaan. K-ryhmä nosti tasa-arvotyön edistämisen osaksi vastuullisuusohjelmaansa ja sitoutui vahvistamaan naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia kaikessa toiminnassaan ja hankintaketjuissaan.

• Vuosina 2018–2019 K-ryhmä osallistuu Finnwatchin aloitteesta käynnistyneeseen yritysvastuulakikampanjaan, jonka tavoitteena on saada Suomeen laki, joka velvoittaa yritykset välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

Lue lisää K-ryhmän vastuullisesta hankinnasta vuosiraportista

Lue K-ryhmän työstä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vuosiraportista

Takaisin ylös