Kiteen Nivunkijoella tehtiin talkoovoimin uhanalaisille vaelluskaloille kulkutietä

Pyhäjärveen laskevalla Nivunkijoella talkoiltiin perjantaina 14.6. uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi. K-ryhmän, WWF:n ja Kiteen kaupungin järjestämässä kaikille avoimessa tilaisuudessa kunnostettiin Pyhäjärveen laskevan Nivunkijoen alaosaa niin, että uhanalaiset vaelluskalat kuten lohi ja taimen pääsevät jälleen kulkemaan vapaasti kutupaikoilleen.

Joukko vapaaehtoisia talkoolaisia kunnosti käsityönä Nivunkijoen uomaa ja siinä sijaitsevan tierummun alaosaa niin, että joki pääsee virtaamaan esteettä ja kalat kulkemaan vapaasti kutupaikoilleen. Tierummun kynnystyksen jälkeen Nivunkijoki ja sen yläpuoliset järvet ovat jälleen uhanalaisten vaelluskalojen saavutettavissa.

”Virtavesien, eli jokien, purojen ja norojen, kunnostaminen ja ennallistaminen sekä kalojen vaelluksen estävien esteiden purkaminen on erittäin tärkeää vesienhoidon ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Se on keskeinen osa uhanalaisten vaelluskalojemme suojelutyötä, kertoo WWF Suomen virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

Kaikki vaelluskalalajimme ovat tätä nykyä uhanalaisia: esimerkiksi jopa 90 prosenttia Suomen lohikannoista on menetetty viimeisen 50 vuoden aikana. Jokien ja purojen kunnostaminen on kaloille elintärkeää, koska niitä pitkin kalat vaeltavat kutupaikoilleen. Liian usein vaelluskalojen kulku pysähtyy ylitsepääsemättömään esteeseen kuten tierumpuun tai patoon.

Kiteen kaupungin tekninen johtaja Kari Siponen on tyytyväinen yhteistyöhön K-ryhmän ja WWF:n kanssa.

"Puhoksen alueen kehittäminen on Kiteelle tärkeää. Siksi Puhos- ja Hiiskosken esteiden avaamiseksi on käyty talven aikana keskusteluja ja punnittu eri vaihtoehtoja. Yhteistyö WWF:n ja K-ryhmän kanssa on toiminut hienosti, ja yhteistyön tuloksena olemme nyt saaneet ensimmäisen vaellusesteen poistettua Puhoksen alueelta”, hän toteaa.

Tuloksia nopeasti

K-Kalapolut-talkoissa Suomen uhanalaisille vaelluskaloille, kuten taimenelle ja lohelle, avataan uusia kulkureittejä ja kunnostetaan jokien kutu- ja pienpoikasalueita. Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista yhteistyötä Suomen vaelluskalojen pelastamiseksi. Virtavesien kunnostustalkoissa saadaan nopeasti silmin havaittavia muutoksia aikaan, ja siksi työ on erityisen palkitsevaa.

”Paikalle saapuneiden talkoolaisten ansiosta virtavesien eliöstön vapaa liikkuminen on jälleen mahdollista Pyhäjärven, Heinä-Nivungin ja Suuren-Nivunkijärven välillä. Mahtavaa, että paikalliset K-kauppiaat ja vapaaehtoiset lähtivät mukaan hauskaan ja tärkeään virtavesityöhön”, kiitteli K-ryhmän kohdekoordinaattori Inka Karjalainen.

Myös K-Market Kesätorin kauppias Petri Mikonsaari ja K-Rauta Kiteen kauppias Minna Hurri-Hyvärinen iloitsivat, että pääsivät mukaan tekemään konkreettista työtä lähiluonnon hyväksi.

”Hienoa, että Kiteelläkin päästiin vihdoin talkoilemaan! K-ryhmän ja WWF:n työ vaelluskalojen hyväksi oli minulle ennestään tuttua, ja ehdinkin jo odotella, koska saamme talkoot omalle paikkakunnallemme”, sanoo Minna Hurri-Hyvärinen. 

Takaisin ylös