Keskon vuosiraportti: Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin yli 8 miljardia euroa

Keskon vuosiraportti 2018 kertoo Keskon strategian ja kestävän kehityksen työn etenemisestä kattavin tunnusluvuin. Raportissa kuvataan K-ryhmän arvonluontia koko yhteiskuntaan sekä toimenpiteitä ympäristöstä huolehtimiseksi ja toimitusketjujen vastuullisuuden varmentamiseksi.

Keskon vuosiraportti 2018 on julkaistu suomeksi ja englanniksi pdf-tiedostona.

Vuosiraportin Keskon suunta -osiossa käydään läpi Keskon strategiaa ja sen toteutusta.

”Vuonna 2018 Keskon ja K-ryhmän voimakas uudistuminen jatkui ja kasvatimme myyntiämme ja paransimme kannattavuuttamme kaikissa liiketoiminnoissamme: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Kannattavan kasvun strategia, fokusoituminen ja toimiminen yhden yhtenäisen K:n alla ovat tuottaneet tulosta”, sanoo K-ryhmän pääjohtaja Mikko Helander pääjohtajan katsauksessaan.

• K-ryhmän myynti (pro forma) oli noin 13 mrd. euroa vuonna 2018. K-ryhmä on Suomen suurin ja Pohjois-Euroopan suurimpia kaupan alan toimijoita ja työllistää noin 41 000 henkeä.
• Vuonna 2018 Keskon kaikkien aikojen paras tulos: Liikevaihto oli 10 383 milj. euroa ja kasvoi vertailukelpoisesti 3,5 %, vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätystasolla, 332,2 milj. euroa.
• Kesko saavutti vuonna 2015 asettamansa vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton 14,0 %:n tavoitetason.
• Vuonna 2018 Keskon tuloverot Suomeen olivat 63,7 miljoonaa euroa ja muihin maihin 8,3 miljoonaa euroa. Konsernin efektiivinen veroaste oli 20,5 %.

Tärkein sidosryhmä on tulevat sukupolvet

Riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamassa Kestävä kehitys -osiossa kuvataan Keskon ja sidosryhmien kannalta olennaisia vastuullisuuden osa-alueita ja niiden tuloksia.

”Tärkein sidosryhmämme on tulevat sukupolvet. Teemme tänään päätöksiä, jotka vaikuttavat kymmenien vuosien päähän. Tästä esimerkkejä ovat strategiset tavoitteemme, ilmastotyömme, ihmisoikeussitoumuksemme ja toimitusketjumme vastuullisuuden pitkäjänteinen parantaminen. Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassamme. Keväällä 2018 laaditun vastuullisuusstrategiamme mukaan vastuullisuustyömme keskittyy entistä enemmän asiakkaisiimme. Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme kestävän elämäntavan – oli kyseessä sitten arjen ruokailu, liikkuminen tai asuminen", sanoo K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Vastuullisuusohjelman saavutuksia vuonna 2018:

Kotimaisen tuotannon tukeminen:

 • K-kauppiaiden suorat ostot maakunnista ovat kasvaneet viidessä vuodessa 37,2 % ja olivat yhteensä 777,6 miljoonaa euroa vuonna 2018.
 • Tuottajalle kiitos -tuotteilla tukea suomalaisille viljelijöille; vuodesta 2018 K-ryhmä tilittää ruoantuottajille 650 000 euron lisäosuuden.
 • Vuonna 2018 Pirkka-sarjassa oli 286 Hyvää Suomesta -merkittyä tuotetta, 153 Avainlippu-tuotetta ja 111 Sirkkalehti-merkittyä tuotetta. Näiden kotimaisesta alkuperästä kertovien tuotteiden määrä Pirkka-sarjassa kasvoi 23,6 % edellisestä vuodesta.

Toimitusketju ja valikoimat:

 • K-ryhmä kannustaa asiakkaitaan lisäämään kasvisten käyttöä. Vuonna 2018 noin 400 K-ruokakaupassa oli vegehylly, kaupoissa järjestettiin 270 kasviskampanjaa ja valikoimiin tuli 42 uutta hedelmä- ja vihannestuotetta.
 • K-ryhmä valvoo ja kehittää toimitusketjujen vastuullisuutta tavarantoimittajien tehdasauditoinneilla ja vastuullisuuskoulutuksilla. Vuoden 2019 alussa Keskon tavarantoimittajilla riskimaissa, eli maissa, joissa riski ihmisoikeusloukkauksille on suuri, oli yhteensä 585 voimassa olevaa sosiaalisen vastuun auditointia.
 • K-ryhmä tarjoaa laajan vastuullisuusmerkittyjen omien tuotemerkkien valikoiman. Vuonna 2018 Keskon päivittäistavarakaupan myymistä Reilun kaupan tuotteista kertyi sosiaalisiin kehityshankkeisiin tarkoitettua Reilun kaupan lisää 915 909 euroa.
 • K-ryhmän tuotteet ovat tutkittuja, turvallisia ja vastuullisesti valmistettuja. K-ryhmän oma tuotetutkimusyksikkö tutki 7 678 tuotenäytettä ja 2 300 omavalvontanäytettä vuonna 2018.

Työyhteisö:

 • Tavoitteenamme on kasvattaa naisten osuutta johdossa. Naisten osuus Keskon ylimmässä johdossa on noussut kahdessa vuodessa 24,1 %:sta 28,6 %:iin ja keskijohdossa 20,0 %:sta 23,3 %:iin.
 • Pysyvä toimintamalli nuorten ja erityisryhmien työllistämiseksi: yli 4 700 kohderyhmän nuorta on saanut K-ryhmästä työpaikan työkokeilun, palkkatuen ja nuorten oppisopimuskoulutuksen avulla.

Ympäristö:

 • Keskon hankkima sähkö K-kauppoihin ja muihin Keskon kiinteistöihin Suomessa on 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua, alkuperätakuilla hankittua sähköä. Vuonna 2018 uusiutuvasta sähköstä 58 % oli tuotettu vesivoimalla ja 42 % bioenergialla.
 • K-ryhmä rakentaa valtakunnallisen sähköautojen latausverkoston: vuoden 2019 lopussa K-Lataus-verkosto kattaa lähes 400 sähköautojen latauspistettä yli 70 latausasemalla.
 • Vuoden 2018 lopussa K-kauppojen katoilla oli 27 aurinkovoimalaa. Investointeja jatketaan vuonna 2019; kevään 2019 aikana otetaan käyttöön rakenteilla olevat neljä uutta aurinkovoimalaa. Yli 30 aurinkovoimalallaan K-ryhmä on Suomen suurin aurinkovoiman tuottaja ja käyttäjä.

 

Keskon vuosiraportti 2018 sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2018.  Muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Takaisin ylös