Keskon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018: Kaikkien aikojen paras vertailukelpoinen liikevoitto

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 10 383 milj. euroa (10 492 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,5 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 332,2 milj. euroa (296,2 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 307,9 milj. euroa (338,6 milj. euroa)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 437,1 milj. euroa (291,9 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 14,0 % (13,3 %)
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 327,5 milj. euroa (300,3 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,47 euroa (2,29 euroa)
  • Päivitetyn osinkopolitiikan mukaisesti hallituksen ehdotus osingoksi on 2,34 euroa osakkeelta, joka esitetään maksettavaksi kahdessa samansuuruisessa erässä huhtikuussa ja lokakuussa 
  • Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Kuitenkin panostukset tietojärjestelmiin ja digitaalisiin palveluihin rasittavat osaltaan kannattavuutta ennustekaudella. Autokaupassa kannattavuutta rasittaa siirtyminen WLTP-päästömittausmenetelmään, joka pidentää autojen toimitusaikoja. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa toteutettujen yritysostojen myötä oman vähittäiskaupan osuus on kasvanut, mikä lisää tulokseen liittyvää kausivaihtelua.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-12/2018 1-12/2017 10-12/2018 10-12/2017
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto, milj. e 10 383 10 492 2 655 2 575
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 332,2 296,2 90,5 80,4
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,2 2,8 3,4 3,1
Liikevoitto, milj. e 307,9 338,6 79,8 70,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 327,5 300,3 89,8 81,6
Tulos ennen veroja, milj. e 296,8 342,4 72,6 71,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 437,1 291,9 127,4 110,6
Investoinnit, milj. e 417,6 333,5 67,7 117,1
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 14,0 13,3 14,0 13,3
Konserni        
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 11,7 10,9 11,7 10,9
         
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu        
Jatkuvat toiminnot 2,18 2,75 0,54 0,57
Lopetetut toiminnot -0,56 -0,16 -0,02 -0,14
Konserni yhteensä 1,61 2,59 0,52 0,43
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton        
Jatkuvat toiminnot 2,47 2,29 0,70 0,65
  31.12.2018 31.12.2017  
Konserni      
Omavaraisuusaste, % 51,4 50,4  
Oma pääoma/osake, e 21,06 21,45  

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Keskon strategian kulmakivet ovat kannattava kasvu, fokusoituminen ydinliiketoimintoihin ja yksi yhtenäinen K. Kaikille liiketoiminnoillemme on yhteistä vahvasti asiakaslähtöinen toiminta ja erottautuminen laadulla niin kaupoissa kuin digitaalisissa kanavissa. Strategiamme onnistuneen toteuttamisen ansiosta saavutimme vuonna 2018 Keskon kaikkien aikojen parhaimman tuloksen. Samalla saavutimme sidotun pääoman tuoton osalta vuonna 2015 asettamamme 14 %:n tavoitetason. Jatkoimme voimakasta uudistamista ja kilpailukyvyn parantamista kaikilla toimialoilla ja samalla toteutimme useita strategian mukaisia yritysostoja. Vahva taloudellinen asemamme mahdollistaa investoinnit kasvuun myös tulevina vuosina hyvän osingonmaksukyvyn ohella. Päivitetyn osinkopolitiikan mukaisesti hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on yhteensä 231 702 946,02 milj. euroa eli 2,34 €/osakkeelta, joka esitetään maksettavaksi kahdessa samansuuruisessa erässä huhtikuussa ja lokakuussa.

Päivittäistavarakaupassa kaikkien ketjujemme myynti kehittyi hyvin ja markkinaosuutemme vahvistui edelleen. Jatkoimme kauppojemme uudistuksia ja kauppakohtaisten liikeideoiden toteutusta, mikä näkyi asiakasmäärien ja asiakastyytyväisyyden selvänä kasvuna. Merkittävä osa kaupoistamme on uudistettu sekä valikoimiltaan että ilmeeltään, ja tämä työ jatkuu alkaneena vuonna. Myös ruoan verkkokauppamme vahva kasvu jatkui ja verkkokaupan palveluita tarjosi vuoden lopussa jo yli 150 kauppaa. Kespron kilpailukykyä vahvistettiin foodservice-tukkukaupassa ostamalla markkinoiden korkealaatuisimpiin kala- ja lihatuoretuotteisiin erikoistuneet Kalatukku E. Eriksson ja Reinin Liha. Myös kannattavuus kehittyi hyvin, kannattavuutta paransi vahvan myynnin kehityksen ohella Suomen Lähikaupan integraation myötä saavutetut synergiahyödyt.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan strategian toteutus eteni suunnitellusti. Toimialan johtamismallia uudistettiin merkittävästi vuoden alussa ja käyttöön otettu maakohtainen fokus paransi kilpailukykyä ja kannattavuutta. Sekä rautakaupan että Onnisen vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat. Myynti ja tulos vahvistuivat erityisesti Suomessa, Baltiassa ja Puolassa. Strategisesti tärkeät yritysostot Norjassa Byggmakker-ketjussa luovat hyvän perustan liiketoiminnan edelleen kasvattamiselle tulevina vuosina. Ruotsissa käynnistimme uuden johdon vetämänä kokonaisvaltaisen uudistamisohjelman, jonka johdosta vertailukelpoinen liikevaihto kääntyi kasvuun viimeisellä vuosineljänneksellä.

Autokaupan vuosi onnistui kokonaisuutena hyvin, vaikka WLTP-päästömittausmenetelmä aiheuttikin autokauppaan loppuvuonna merkittäviä häiriöitä koko Euroopassa. Erityisesti Porschen kehitys oli vahvaa, sen ensirekisteröinnit kasvoivat Suomessa yli 60 %. Myös SEATin ja Volkswagenin markkinaosuudet vahvistuivat. Toimialan liikevoitto parani, mihin vaikutti vakaa myynnin kehitys huollossa, jälkimarkkinoinnissa ja käytetyissä autoissa. Vuoden aikana lanseerasimme myös uusia liikkumisen palveluita, kuten leasing-tuotteet sekä yhteiskäyttöautopalvelut ja sähköautojen latauspisteet K-kauppojen yhteyteen, mikä mahdollistaa asiakasvirtojen kasvattamisen yli toimialarajojen. WLTP:n aiheuttaman markkinahäiriön odotamme normalisoituvan kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä. Autokaupan strategia perustuu kattavaan yhteistyöhön maailman johtavan autovalmistajan Volkswagen-konsernin kanssa, jonka mukaisesti valikoimaa laajennetaan tänä vuonna myös Bentleyn mallistolla.

Vastuullisuustyömme tavoitteena on mahdollistaa nykyisille ja tulevien sukupolvien asiakkaillemme kestävä elämäntapa - oli kyseessä sitten arjen ruokailu, liikkuminen tai asuminen. Jatkoimme aktiivista työtä vastuullisuusstrategiamme toteuttamiseksi, lisäsimme mm. tuotteiden hankintakanavien auditointeja ja jatkoimme investointeja uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden edelleen parantamiseen. Olemmekin iloisia, että Kesko valittiin äskettäin jälleen Global 100 –listalle maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä.

Myös näkymät alkaneelle vuodelle 2019 ovat hyvät. Kasvustrategiamme toimii ja jatkamme sen johdonmukaista toteuttamista kohti yhä vahvempaa ja asiakaslähtöisempää vähittäiskaupan yhtiötä. Kasvatamme myyntiämme ja parannamme edelleen tehokkuuttamme toimimalla yhtenä yhtenäisenä K:na. Päivittäistavarakaupassa painopisteinämme ovat myynnin kasvattaminen ja asiakaskokemuksen edelleen parantaminen. Jatkamme kauppakohtaisten liikeideoiden toteutusta ja vahvistamme edelleen kauppiasyrittäjyyttä. Kespron foodservice-tukkukaupassa tavoittelemme kasvua. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa painopisteinämme ovat myynnin kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen, erityisesti Ruotsissa. Pohjois-Euroopan alueella haemme kasvua myös yrityskaupoilla. Autokaupassa tiivistämme edelleen kumppanuuttamme Volkswagen-konsernin kanssa.

 

Pääjohtaja Mikko Helanderin suomenkielinen webcast

Katso webast

Englanninkielinen audiocast ja teleconferenssi

Kuuntele audiocast

Aineistot raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen

Takaisin ylös