Kaupalla keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Seuraava vuosikymmen on ratkaiseva, kun etsimme globaalisti parhaita keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteet hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisesta ohjaavat myös kaikkien yritysten toimintaa ja vaikuttavat merkittävällä tavalla meidän jokaisen elämään. K-ryhmä on vahvasti sitoutunut luomaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi yhdessä muiden kanssa.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei ole oikotietä: on välttämätöntä, että leikkaamme päästöjämme kunnianhimoisesti ja nopeasti. Muutoksen on tapahduttava samanaikaisesti kaikilla tasoilla: tekoja tarvitaan niin yksilöiltä, yrityksiltä kuin yhteiskunnalta. Ratkaisuja löydetään kyllä, kun haemme niitä faktoihin ja lukuihin pohjautuen. Populismille puolestaan ei ole sijaa, kun etsimme todellisia ratkaisuja ilmastokysymyksiin.

K-ryhmä on sitoutunut kansainvälisten ilmastokokousten tavoitteisiin ja olemme asettaneet kunnianhimoiset päästötavoitteet toiminnallemme ja toimitusketjuillemme. Olemme ensimmäinen suomalainen yritys, joka asetti Science Based Targets -aloitteen hyväksymät päästötavoitteet. Päästöjämme vähennetään aktiivisesti muun muassa uusiutuvan energian käytöllä, kauppojen energiatehokkuudella ja logistiikan optimoinnilla.

Yli 75 prosenttia EU:n ja Suomen hiilidioksidipäästöistä syntyy energiantuotannosta. Tilanne on hyvin samankaltainen globaalisti kaikissa kehittyneissä talouksissa. Kun haetaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, meidän pitää löytää päästöttömiä ratkaisuja juuri energiantuotantoon.

Suuryrityksenä K-ryhmän merkitys Suomen energiankäytölle on jopa yllättävän suuri. Vuodesta 2017 alkaen kaikki Keskon hankkima ja käyttämä sähkö on ollut sataprosenttisesti uusiutuvaa. Tämän myötä 1 % kaikesta Suomessa käytetystä energiasta vaihtui kertaheitolla uusiutuvaksi.

Investoimme myös merkittävästi aurinkovoimaloiden rakentamiseen. Tällä hetkellä K-kauppojen katoilla eri puolilla Suomea on reilut 30 aurinkovoimalaa, ja lisää rakennetaan. Olemme Suomen suurin aurinkovoiman tuottaja ja käyttäjä.

Suomi on yksi harvoista liikkeelle päässeistä

Suomalaisten hiilijalanjälki edustaa vain prosentin murto-osaa koko maailman hiilijalanjäljestä, joten massalla emme voi globaalin kehityksen suuntaa kääntää. Kehittyneenä pohjoisena maana emme myöskään voi kehua erityisen pienellä asukaskohtaisella hiilijalanjäljellämme. Jotain olemme kuitenkin tehneet hyvin: olemme yksi niitä harvoja maita, jotka ovat todella onnistuneet vähentämään päästöjään. Olemme myös sitoutuneet vähentämään päästökuormaamme merkittävästi tulevaisuudessa.

Tämä on suurelta osin sen ansiota, että olemme yhteiskuntana jo aloittaneet työn ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Moni muu maa tulee vielä perässä, ja siksi ei ole ilmaston kannalta samantekevää, missä erilaisia tuotteita valmistetaan: ympäristön kannalta moni tuote kannattaisi valmistaa juuri Suomessa, jossa ympäristöstandardit ovat varsin tiukat.

Edelläkävijäasemasta kannattaa pitää kiinni monestakin syystä, mutta henkilökohtaisesti olen ylpeä siitä, että Suomessa on vahva tahto ilmastonmuutoksen hillintään. Vaikka emme ole suuri kansa, voimme silti näyttää esimerkkiä muille.

Ratkaisevaa on jokaisen ihmisen kokonaishiilijalanjälki

Me kuluttajat olemme olennaisessa roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä 68 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy kotitalouksien kulutuksesta. Globaalisti vastaava luku on 72 prosenttia.

Kuluttajien arjessa vaikuttavat teot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi rakentuvat yksittäisistä valinnoista, eikä yksi ympäristöä kuormittava tekijä ole välttämättä sen pahempi kuin toinenkaan. Olennaista on tarkastella yksilön kokonaishiilijalanjälkeä.

Sitran mukaan 75 prosenttia keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä syntyy asumisesta, liikkumisesta ja matkailusta sekä syömisestä. Uudistuvan K:n strategiassa olemme valinneet keskittyvämme kolmeen ydinliiketoimintaan: ruokakauppaan, rakentamisen ja talotekniikan kauppaan sekä autokauppaan, joihin suomalaiset käyttävät noin 70 prosenttia tuloistaan. Näillä osa-alueilla syntyy myös suurin osa keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. Liiketoimintamme kautta meillä on tärkeä rooli kestävien ratkaisujen tarjoajana.

Tunnemme vastuumme ja maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä haluamme auttaa sekä kuluttajia että yritysasiakkaitamme tekemään entistä vastuullisempia valintoja.

Me suomalaiset emme luonnollisesti pysty hillitsemään ilmastonmuutosta yksin, vaan toimia tarvitaan globaalisti. Suunta Suomessa on oikea ja työ jatkuu, sillä olemme maana vahvasti sitoutuneita pienentämään omaa päästökuormaamme edelleen merkittävästi. Nyt on tekojen aika.

Takaisin ylös