Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Kesko Oyj on vastaanottanut 28. toukokuuta 2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Kruunuvuoren Satama Oy:ltä, jonka mukaisesti yhtiön osuus Keskon osakkeista ja äänistä laski nollaan 28.5.2019 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Kruunuvuoren Satama Oy omisti kaupantekohetkellä yhteensä 3 438 885 Keskon A-osaketta, mikä edusti yhteensä 3,44 %:n osuutta yhtiön osakkeista ja 8,92 %:n osuutta äänimäärästä.

Kruunuvuoren Satama Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,00 0,00 Osakkeet
100 019 752 ja äänet
385 652 815
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) osakkeista 2,67 % ja äänistä 6,86 % osakkeista 2,67 % ja äänistä 6,86 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

  1. Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009007900 0 0
YHTEENSÄ 0 0

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös