K-ryhmä, WWF ja Villitaimen ry kunnostivat uhanalaiselle taimenelle kutupaikkoja kalastajien keitaana tunnetulla Läsäkoskella

K-ryhmä, WWF ja Villitaimen ry kohentivat perjantaina uhanalaiselle taimenelle lisääntymis- ja poikasalueita Kangasniemen ja Mikkelin rajalla virtaavaan Läsäkoskeen. Talkoot olivat osa WWF:n ja K-ryhmän monivuotista K-Kalapolut-yhteistyötä. Talkookohde oli kauden viides, ja se täydensi Villitaimen ry:n ja osakaskuntien useamman päivän talkoourakkaa Mäntyharjunreitin vaellustaimenen palauttamiseksi.

Läsäkoski on Etelä- ja Keski-Suomen kalastusmatkailulle erittäin merkittävä kohde, jonka taimenkanta koostuu pääosin paikallisesta taimenesta. Asemaa esimerkillisenä kalastus- ja luontopaikkana ei olisi saavutettu ilman pitkäjänteistä työtä uhanalaisen järvitaimenen eteen.

”Läsäkoskella on jo vuosien ajan varmistettu talkoilla, että taimenille on jatkuvasti tarjolla laadukkaita kutupaikkoja. Nykyään taimenkanta kasvaa siellä jo korkoa korolle, kun kannan kehittymistä seurataan ja vaalitaan tarkasti”, muotoilee WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

Villitaimen ry:n puheenjohtaja Matti Huitilan mukaan Läsäkoskelle hakeutuu valveutuneita kalastajia, jotka ymmärtävät kalakantojen ja niiden hoitamisen tärkeyden.

-Tavoite on, että jollain aikavälillä taimenkannat saadaan sellaiseen kuntoon, että niitä voi hyödyntää myös ravintomielessä, Huitila sanoo.

Perjantaina talkoolaisten tehtävänä oli kunnostaa poikaskivikkoja alueille, jotka ovat jääneet aikaisemmissa kunnostuksissa vähemmälle huomiolle. Talkooväki palaa myös tarkastamaan ja tarvittaessa huoltamaan jo aiemmin kunnostettuja kutupaikkoja.

Läsäkosken talkoisiin osallistuivat myös K-Market Puulantorin kauppiaat Mikko Seppänen ja Eleonoora Karlsson-Seppänen.

-On hienoa olla mukana auttamassa vaellustaimenkannan elvyttämisessä ja toimia samalla esimerkkinä niin paikallisille kuin vapaa-ajan asukkaille alueellamme, Mikko Seppänen sanoo.

Takaisin ylös