Uhanalaiset vaelluskalat saavat kipeästi kaipaamiaan vaellusreittejä ja kutupaikkoja

K-ryhmä ja WWF aloittivat perjantaina 8. kesäkuuta syksyyn saakka ulottuvan talkookauden, jonka aikana äärimmäisen uhanalaiselle taimenelle sekä muille vaelluskaloille kunnostetaan uusia reittejä ja lisääntymis- ja poikasalueita jokiin ja puroihin. Ensimmäinen kunnostuskohde oli Vihtijokeen kuuluva koski Uudellamaalla. Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista K-Kalapolut-yhteistyötä Suomen vaelluskalojen pelastamiseksi. Yhteistyön tunnistaa ”Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista.

Vihtijoen kohteessa taimenella ei ollut riittävästi kutupaikkoja eikä pienillä kalanpoikasilla kasvualueita. Siksi WWF, K-ryhmän työntekijät ja kauppiaat sekä Virtavesien hoitoyhdistys Virho kunnostivat koskea kone- ja käsivoimin noin sadan metrin matkalta.

Kunnostuksella koskialueen taimentiheyden odotetaan kasvavan merkittävästi. Myös muut eläin- ja kasvilajit hyötyvät, kun niiden elinympäristöä kohennetaan monimuotoisemmaksi.

”Vihtijoen kohteen kunnostus ei ole merkittävää vain kaloille, vaan se luo pohjaa myös Suomen vanhimman ja erittäin uhanalaisen eläimen, jokihelmisimpukan, palauttamiseksi alueelle. Jokihelmisimpukat eli raakut voivat elää jopa 200-vuotiaiksi, mutta toukkavaiheessa ne tarvitsevat isäntäkaloikseen taimenen tai lohen. Raakku on erinomainen esimerkki virtavesiekosysteemien herkistä vuorovaikutussuhteista: jos lohi- ja taimenkannat ovat huonossa kunnossa, raakulla ei ole isäntää”, sanoo WWF:n sisävesivastaava Elina Erkkilä.

”Esitän lämpimät kiitokseni maanomistajalle ja osakaskunnalle, joiden myötämielisyyden ansiosta kosken kunnostus oli mahdollista.”

K-Supermarket Vihdin diplomikauppias Timo Laukkanen tarttui myös lapioon perjantaina kotikuntansa koskella.

”Meidän on huolehdittava siitä, että paikalliset kalakannat säilyvät. Haluan olla kehittämässä ja viemässä koko Vihdin kuntaa kohti vastuullisempaa suuntaa. Kotimaisuus, paikallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen ovat tässä tärkeässä roolissa."

Käsipareja tarvitaan pitkälle syksyyn

K-ryhmän ja WWF:n yhteistyö uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi alkoi viime vuonna ja päättyy vuonna 2021. Viiden vuoden aikana tavoitteena on avata kalan kulkua haittaavia vaellusesteitä, kuten tierumpuja tai vanhoja patoja eri puolilla Suomea. Lisäksi kaloille tehdään virtavesiin kutupaikkoja talkootöillä.

Tulevana kautena talkoillaan noin 10–15 kohteessa, jotka ovat aiempaa isompia ja vaikuttavampia.

”Siksi talkoisiin tarvitaan paljon käsipareja”, kannustaa Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

"Tärkeää vapaaehtoistyötä virtavesien kunnostamiseksi on tehty jo pitkään, ja pilottisyksyn aikana oli ilo nähdä, miten vahva talkoohenki Suomessa vallitsee. Maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä ja vastuullisena kalan myyjänä haluamme kutsua jälleen kaikki suomalaiset talkoisiin uhanalaisten vaelluskalakantojemme puolesta.”

Alkavalla kaudella kunnostusryhmä palaa myös katsomaan, ovatko vaelluskalat löytäneet jo viime vuonna avatut ja parannellut elinympäristöt.

”Aiemmin kunnostetuissa kohteissa vaelluskalojen tiheydet ovat nousseet yleensä 300-500 prosenttia. Muutoksia voi nähdä jo vuodessa”, sanoo Markus Penttinen Virtavesien hoitoyhdistyksestä, jonka kanssa WWF tekee virtavesikunnostuksia monissa kohteissa. Yhteistyö Virhon kanssa kattaa myös kalateiden rakentamista.

Takaisin ylös