Näin ostamme ruokaa vuonna 2028 – K-ryhmän viisi visiota tulevaisuuden ruokakaupasta

Verkosta tilatut ruokaostokset, jotka asiakas saa mihin vuorokauden aikaan tahansa, ravintolatasoista ruokaa ja ravitsemusneuvontaa sekä jokaisen asiakkaiden tarpeisiin räätälöity elämyksellinen ostosreissu. Muun muassa nämä asiat nousivat esiin K-ryhmän monivaiheisessa selvityksessä, jossa yli 60 päivittäistavarakaupan asiantuntijaa visioi tulevaisuuden ruokakauppaa. Asiantuntijoiden näkemyksissä yhdistyvät niin fyysisen kivijalan kuin verkkokaupan parhaat piirteet.


”Kauppaan tullaan muista syistä kuin kiertelemään hyllyväleissä, kaikki teknologia, mikä auttaa valinnoissa ja nopeuttaa asiointia, tullaan ottamaan käyttöön. Samalla asioinnista vapautuu aikaa elämyksille”, kiteyttää K-ryhmän päivittäistavaratoimialan johtaja Ari Akseli selvityksen päätulemat.

”Tulevaisuudessa valinnat tehdään asiakkaan omien tavoitteiden, toiveiden ja arvojen pohjalta. Meidän on tarjottava entistä parempia mahdollisuuksia ja kohdennetumpaa sisältöä yksilöllisten valintojen tukemiseen”, kertoo K-ryhmän päivittäistavaratoimialan asiakasnäkemysjohtaja Heidi Jungar.

Tulevaisuuden ruokakaupan visiointiyötä on tehty monivaiheisesti yhdessä K:n asiantuntijoiden, K-kauppiaiden ja kaupan työntekijöiden kanssa. Ajatuksia ja ideoita tulevaisuudesta on ollut mukana työstämässä yli 60 asiantuntijaa. Näkemykset kokoavan selvityksen ohella on mallinnettu virtuaalitodellisuutta hyödyntävä tulevaisuuden ruokakauppa.

K-ryhmän visioissa ruokakauppa on elämyksellinen ja yhteisöllinen
1.    Ruokakauppa jakautuu voimakkaammin kahteen erilaiseen osaan Tuoretuotteiden kauppahallimaisen osan elämyksellisyys kasvaa entisestään. Verkkokauppa tulee kiinteäksi osaksi ruokakauppaa. Perustuotteiden valitsemiseen ei tarvitse käyttää aikaa. Kaikki tai osan ostoksista voi tehdä verkosta ja valmiiksi tilattuja ostoksia voi täydentää vielä kauppareissun aikana. Verkko-ostokset voi noutaa kaupan noutopisteen luukusta, mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Kauppaan tullaan viihtymään ja viettämään aikaa. Uudenlaiset palvelut kaupan yhteydessä, kuten autohuolto tai ravitsemusneuvonta, helpottavat asiakkaan arkea. Kaupassa voi tilata virtuaalikokin kotiin ja osallistua säännöllisesti järjestettäville kokkikursseille. Kaupan rooli alueensa yhteisöllisyyden voimistajana kasvaa.

2.    Kaupan ja ravintolan raja hälvenee Kaupasta on mahdollisuus ostaa ravintolatasoista ruokaa joko esivalmistettuna tai täysin valmiina. Kaupassa on kasvava tarve ruoan huippuammattilaisille, kuten kokeille ja muille ravitsemusalan ammattilaisille. Valmisruokaan tulee enemmän ja ravitsemuksellisesti parempia vaihtoehtoja. Mukaan otettavat ja liikkuessa syötävät vaihtoehdot nostavat merkitystään.

3.    Käsillä tekeminen ei katoa Lähituottajien, pientuottajien tuotteiden sekä erilaisten premium-tuotteiden arvostus kasvaa. Tuottajia niin läheltä kuin maailmalta tuodaan kaupassa entistä enemmän esiin tarinoin. Ihmiset tuotteiden takana kiinnostavat asiakkaita.

4.    Valinnat tehdään entistä yksilöllisemmin omien toiveiden, tavoitteiden ja arvojen perusteella Tulevaisuudessa kauppa tarjoaa entistä parempia mahdollisuuksia yksilöllisten valintojen tukemiseen. Esimerkiksi vastuullisuus, hiilineutraalius, ravitsemukselliset arvot, luomu, lähiruoka, erilaiset erityisruokavaliot tai tietty ruokabudjetti ohjaavat valintoja. Kauppa tietää asiakkaan arvovalinnat ja tarjoaa niihin sopivia tuotteita ja neuvontaa. Ruoasta haetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Digiratkaisut muokkaavat räätälöidyn ostosreissun, jolloin kaupassa-asiointi nopeutuu, tuotteita ei tarvitse etsiä, eikä kassalla kulu aikaa.

5.    Kaupan vastuullisuus näkyy yhä voimakkaammin Tiedostavuus vastuullisten valintojen tekemisessä kasvaa ja valintojen tekemiseen on entistä paremmat mahdollisuudet. Omat arvovalinnat eletään todeksi kulutusvalintojen kautta. Ilmastonmuutos ja niukkuus resursseista ohjaavat kaikkea kaupan toimintaa. Rakennukset suunnitellaan nollaenergiataloiksi ja kauppa hyödyntää esimerkiksi itse tuottamaansa energiaa.

Lue lisää:
www.k-ruoka.fi/tulevaisuudenkauppa

Takaisin ylös