Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018: vertailukelpoinen liikevoitto parani ja kolmas vuosineljännes oli kaikkien aikojen paras

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 7 728 milj. euroa (7 917 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,6 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 241,7 milj. euroa (215,8 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 228,2 milj. euroa (267,8 milj. euroa)
  • Liiketoiminnan rahavirta 309,6 milj. euroa (181,2 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 13,8 % (12,4 %) (liukuva 12 kk)
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 237,7 milj. euroa (218,7 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,77 euroa (1,64 euroa)
  • Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Kuitenkin panostukset logistiikkatoimintojen laajentamiseen sekä tietojärjestelmiin ja digitaalisiin palveluihin rasittavat osaltaan kannattavuutta ennustekaudella. Lisäksi autokaupassa kannattavuutta rasittaa siirtyminen WLTP-päästömittausmenetelmään, joka pidentää autojen toimitusaikoja.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-9/2018 1-9/2017 7-9/2018 7-9/2017
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto, milj. e 7 728 7 917 2 642 2 596
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 241,7 215,8 112,6 100,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,1 2,7 4,3 3,9
Liikevoitto, milj. e 228,2 267,8 110,0 96,7
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 237,7 218,7 111,8 100,3
Tulos ennen veroja, milj. e 224,2 270,7 109,1 96,5
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 309,6 181,2 130,5 97,8
Investoinnit, milj. e 349,9 216,4 221,2 62,9
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 13,8 12,4 13,8 12,4
Konserni        
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 11,6 9,9 11,6 9,9
         
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu        
Jatkuvat toiminnot 1,63 2,18 0,79 0,67
Lopetetut toiminnot -0,54 -0,01 -0,03 0,01
Konserni yhteensä 1,09 2,16 0,77 0,69
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton        
Jatkuvat toiminnot 1,77 1,64 0,81 0,71
  30.9.2018 30.9.2017  
Konserni      
Omavaraisuusaste, % 48,5 49,1  
Oma pääoma/osake, e 20,78 20,89  

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Keskon kasvustrategian mukaisesti konsernin liikevaihdon kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Myös liikevoitto parani, ja kvartaalitulos oli kaikkien aikojen paras. Myös rahavirtamme kehittyi hyvin ja taloudellinen asemamme säilyi vahvana. Sidotun pääoman tuotto nousi lähes tavoitetasolle.

Päivittäistavarakaupassa kehitys jatkui vahvana. Sekä myynti, markkinaosuus että kannattavuus paranivat kolmannella vuosineljänneksellä. Markkinassa korostuu yhä enenevässä määrin laadun, valikoiminen ja hyvien verkkopalveluiden merkitys. Tavoitteenamme on tarjota inspiroivimmat ja asiakaslähtöisimmät ruokakaupat sekä kivijalassa että verkossa. Olimme tyytyväisiä asiakasmäärien ja myynnin kasvuun kaikissa ketjuissamme, ja myös ruoan verkkokauppa kasvoi merkittävästi. Olemme lähes tuplanneet ruoan verkkokaupan palveluita tarjoavat kaupat, joita on vuoden loppuun mennessä eri puolella Suomea jo noin 150. Kespron hyvä kehitys jatkui foodservice-markkinassa. Jatkoimme investointeja kauppojen uudistuksiin, logistiikkatoimintoihin sekä tietojärjestelmiin ja digitaalisiin palveluihin.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimintaympäristö on jatkunut suotuisana. Kasvuvauhdin tosin ennakoidaan hidastuvan ja korjausrakentamisen osuuden kasvavan rakentamisen markkinassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on jatkettu maakohtaisten strategioiden toteuttamista ja vahvistettu liiketoimintaa yritysostoin. Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto ilman erikoiskauppaa parani 7 milj. euroa. K-Raudalla tuloskehitys Suomessa oli hyvä. Myös Onnisen kasvu ja kannattavuus vahvistui edelleen. Norjassa myyntiä ja tulosta kasvattivat Byggmakker-ketjua vahvistaneet yritysostot. Ruotsissa toimenpiteet jatkuivat K-Raudan ja Onnisen kannattavuuden parantamiseksi.

Autokaupassa kehitys on ollut odotuksiemme mukaista. Liikevaihto ja liikevoitto olivat hyvällä tasolla, vaikka syyskuun alussa voimaan astunut uusi WLTP-päästömittausmenetelmä heikensikin lyhyellä aikavälillä kehitystä. Tilanteen ennakoidaan normalisoituvan vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kesko valittiin jälleen maailman arvostetuimpiin Dow Jonesin kestävän kehityksen World- ja Europe-indekseihin. Kesko sai toimialansa parhaat kokonaispisteet ympäristövastuun osa-alueelta.

 

Pörssitiedote

Lue tiedote

Pääjohtaja Mikko Helanderin webcast klo 11

Katso webcast

Aineistot raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen

 

Takaisin ylös