K-ryhmä vahvistaa tasa-arvotyötään

K-ryhmä on maailman vastuullisin ja Suomen suurin kaupan alan yritys. Kehitämme jatkuvasti ja kunnianhimoisesti liiketoimintamme vastuullisuutta eri osa-alueilla. Vahvistamme nyt tasa-arvotyötämme nostamalla tasa-arvon edistämisen järjestelmällisemmäksi osaksi vastuullisuusohjelmaamme.

K-ryhmä on jo pitkään pyrkinyt tukemaan naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia omassa toiminnassaan sekä hankintaketjuissaan. Lisäksi K-ryhmä on sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joista tavoite numero 5 on sukupuolten tasa-arvo.

Tänä syksynä K-ryhmä on mukana Plan Internationalin Girls Takeover -tempauksessa, jossa vuonna 2018 haluttiin nostaa erityisesti esiin suomalaisten toimijoiden vaikutusmahdollisuudet maailmalla. Koska K-ryhmälle Girls Takeover ja tyttöjen päivä ei ole vain yhden päivän tempaus, päätettiin sukupuolten tasa-arvon eteen tehtävää työtä systematisoida entisestään nostamalla tasa-arvo yhdeksi K-ryhmän vastuullisuusohjelman tavoitteeksi.

Sukupuolten tasa-arvon kirjaaminen vastuullisuusohjelmaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista, naisten etenemistä johtotehtäviin sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistamista kaikessa toiminnassamme ja hankintaketjuissamme mitataan, seurataan ja raportoidaan julkisesti vuosittain.

- Työyhteisönä haluamme tarjota mielekkäitä ja monipuolisia työtehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittyä kaikille työntekijöillemme. Esimerkiksi naisten osuus Keskon ylimmässä johdossa on kasvanut viime vuosina. Uskon, että naisten osuus K-ryhmän johtotehtävissä jatkaa kasvuaan, mutta meidän on ehdottomasti myös tehtävä systemaattisesti töitä naisten mahdollisuuksien edistämiseksi kaikkialla siellä, missä toimimme, toteaa K-ryhmän henkilöstöstä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Matti Mettälä.

Vastuullinen hankintaketju tuo maailman tytöille ja naisille mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen

K-ryhmän hankintaketjut ulottuvat ympäri maailman ja yrityksenä K-ryhmä on sitoutunut hankkimaan ja myymään vastuullisesti. Tavoitteemme on, että kaikki se työ, jota hankintaketjuissamme tehdään, on työtä, josta maksetaan reilua palkkaa ja joka on tekijälleen turvallista. Erityistä huomiota hankintaketjuissa kiinnitetään ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin. Vastuullisen hankintaketjunsa kautta K-ryhmä voi osaltaan vaikuttaa naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien paranemiseen eri puolilla maailmaa.

- Naisten ja tyttöjen tukeminen on tutkitusti tehokas keino edistää kestävää kehitystä ja hyvinvointia. Olennaista on, että hankintaketjujemme kautta moni nainen työllistyy kehittyvissä maissa. Lisäksi olemme jo pitkään tukeneet hankintaketjuihimme kytköksissä olevia naisia ja sitä kautta myös heidän tyttäriään esimerkiksi rakentamalla oppimiskeskuksia Thaimaahan, tukemalla Reilun kaupan työtä paikallisyhteisöissä, ja sitoutumalla parantamaan naisvaltaisten alojen työturvallisuutta Bangladeshissa, summaa K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

K-ryhmä ja lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi ovat tehneet yhteistyötä Thaimaan kalateollisuuden siirtotyöläisten aseman parantamiseksi vuodesta 2015 alkaen. Tämän vuoden lopulla päättyvässä projektissa on parannettu kambodzhalaisten siirtotyöläisten työoloja ja heidän lastensa koulutusta. Lisäksi kalateollisuuden tavarantoimittajille on järjestetty koulutusta sosiaalisen vastuun kysymyksissä. Osana hanketta perustettiin kaksi oppimiskeskusta siirtotyöläisperheiden lapsille. Oppimiskeskukset antavat lapsille valmiuksia, joita he tarvitsevat päästäkseen thaimaalaiseen julkiseen kouluun, ja tukevat heitä jatkamaan opintojaan.

K-ryhmä etsii jatkuvasti uusia projekteja hankintaketjunsa hyvinvoinnin edistämiseksi, ja kokonaisuudessa painotetaan erityisesti tyttöjen ja naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien edistämistä.

Lue lisää K-ryhmän vastuullisuusohjelmasta ja tasa-arvon edistämisestä osana sitä: 

Takaisin ylös