Unterniskanjoen ja Vaalimaanjoen kututalkoissa autettiin uhanalaisia taimenkantoja

K:n ja WWF:n aloittama monivuotinen yhteistyö uhanalaisten vaelluskalojen puolesta rantautui viikonloppuna Etelä-Karjalaan. Kututalkoita järjestettiin kaksin kappalein, toiset Vaalimaanjoella ja toiset Imatran Unterniskanjoella.

Ensimmäinen taimen ilmoittautui Imatralla

Imatralla Unterniskanjoella talkoissa olivat K:n ja WWF:n lisäksi mukana Pro Immalanjärvi ry ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä nelisenkymmentä vapaaehtoista. Unterniskanjoen yläosassa taimenen kudulle nousua on rajoittanut 1990-luvulla rakennettu, nyt jo tarpeettomaksi jäänyt pato.

Ennen talkoita kalat pääsivät padon yli vain veden ollessa erittäin korkealla. Talkoissa pato muutettiin kalapoluksi, joka mahdollistaa kalojen nousun lisääntymisalueilleen veden korkeudesta riippumatta. Ensimmäinen innokas taimen nähtiin uudella kalapolulla jo ensimmäisen talkoopäivän lopulla.

Unterniskanjoella töitä paiski myös nelisenkymmentä eri ikäistä talkoolaista. Lähellä Unterniskanjokea asuvat veljekset Eetu ja Leevi huomasivat talkooilmoituksen edellisenä päivänä. He päättivät heti lähteä mukaan, sillä kalastus on heille tärkeä harrastus.

”On mahtavaa, että voimme auttaa uhanalaisia taimenia avaamalla niille tien Immalanjärveen asti. Lisäksi kunnostimme talkoissa jokea asettamalla sinne kiviä, jotka tarjoavat suojapaikkoja taimenen poikasille ja teimme taimenille uusia lisääntymispaikkoja kantamalla soraa uomaan”, Pro Immalanjärvi ry:n puheenjohtaja Risto Niemelä sanoo.

”Talkoiden tavoitteena on saada synnytettyä jokeen vähintään paikallinen taimenkanta, ja teoriassa taimenia voi jatkossa nousta Immalanjärveen aina Vuoksesta asti”, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistösuunnittelija Markus Tapaninen sanoo.

Tauolla talkoolaisille tarjoiltiin lohikeittoa.

Imatralla talkoisiin osallistui myös K-Supermarket Imatrankosken kauppias Tom Färd, joka tarjosi talkooväelle yhteistyössä Marttojen kanssa lohikeittoa ja tarttui myös itse lapioon.

"Kalastuskulttuuri on Imatralla vahva, ja paikallisen luonnon, kalastuksen ja kalastusmatkailun elinvoimaisuuden tukeminen on tärkeää. Ei tällaista ihan joka päivä pääse tekemään ja näkemään", Tom Färd sanoo. Lue lisää Tom Färdin ajatuksia kalastuksesta ja lähikalasta täältä.

Kauppias Tom Färd tuntee lähikalan merkityksen Imatralla.

Unterniskanjoen talkoita tukivat myös muut lähialueen K-kauppiaat Jarmo ja Tanja Rönkä (K-Supermarket Vuoksenniska), Ismo Lahtela (K-Rauta Rautapertti) ja Marko ja Sirpa Tujula (K-Citymarket Imatra).

Vaalimaanjoella vahvistettiin taimenkannan elpymistä

Viikonlopun ympärillä talkoiltiin myös Vaalimaanjoella välillä Nokkala–Muurola. K:n ja WWF:n tukemat puronkunnostustyöt tehtiin Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n hallinnoiman Kaakon Jokitalkkarin ohjauksessa.

Puronkunnostustöissä taimenten kutuesteenä toimivat Muurolan kaksi lankkupatoa muutettiin kalapoluiksi. Lisäksi talkoolaisten voimin kunnostettiin Hyyryläisenkosken kutu- ja poikastuotantoalueita ja avattiin kynnystämällä taimenille uusia kutualueita Nokankosken tierummun yläpuoleiselle koskialueelle.

Vaalimaanjoen Muurolan myllykosken pato ennen ja jälkeen talkootyön.

Vaalimaanjoen aiempi oma taimenkanta on hävinnyt. Tilanne on sama monessa muussa vesistössä, ja Suomen 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11. Vaalimaanjoen yläosan nykyinen taimenkanta istutettiin jokeen vuonna 2007. Talkoo- ja kunnostustöillä vahvistettiin Vaalimaanjoen yläosan vaelluspoikatuotantoa, jolla edesautetaan joen alaosalla aiemmin tehtyjen isompien vaellusesteiden poistojen jo aikaansaamaa taimenkannan elpymistä.

"Loistavaa, että näin hyvä porukka saatiin asian taakse ja että joen taimenkannan suojelullinen elvyttäminen alkaa koko jokireitillä. Toivon, ettei kukaan toiminnallaan hävittäisi ja pyytäisi näitä vuosikymmenten jälkeen jokeen palautuneita arvokaloja", sanoo Virho ry:n Kaakon Jokitalkkarina toimiva Manu Vihtonen.

Maanomistajien myötämielisyyden mahdollistamia Vaalimaanjoen talkoita tukevat lähialueen K-kauppiaat Hermanni Natunen (K-Market Taavetti) ja Seppo Lahtela (Konerauta Taavetti), jotka lahjoittavat talkooväelle evästä ja tarvikkeita.

> Seuraa K-ryhmän ja WWF:n yhteistyön etenemistä ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta http://kesko.fi/kalapolut.

Jutun kuvat: Katri Nousiainen, Pirjo Nieminen, Tom Färd ja Manu Vihtonen.

Takaisin ylös