Keskon puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017: Keskon kannattavuus parani

Kesko Oyj:n tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsaus julkaistiin torstaina 27.7.2017.

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 5 411 milj. euroa (4 624 milj. euroa), ja se kasvoi 17,0 %, ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 1,2 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 113,2 milj. euroa (111,4 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 169,1 milj. euroa (101,6 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 11,1 % (liukuva 12 kk)
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 116,2 milj. euroa (113,7 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa (0,85 euroa)
  • Vertailukelpoisesti liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Toteutetuista yritysjärjestelyistä johtuen Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla alittavan edeltävän 12 kuukauden liikevaihdon tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-6/
2017
1-6/
2016
4-6/
2017
4-6/
2016
Liikevaihto, milj. e 5 411 4 624 2 814 2 610
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 113,2 111,4 84,6 79,1
Liikevoitto, milj. e 169,1 101,6 152,5 68,0
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 116,2 113,7 82,6 79,2
Tulos ennen veroja, milj. e 172,1 103,8 150,5 68,1
Investoinnit, milj. e 170,0 564,1 91,7 512,7
Tulos/osake, e, laimennettu 1,48 0,76 1,29 0,49
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton 0,90 0,85 0,61 0,59
  30.6.2017 30.6.2016    
Omavaraisuusaste, % 47,0 44,8    
Oma pääoma/osake, e 20,18 20,31    

 

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

"Kesko on strategiansa mukaisesti yhä fokusoituneempi yhtiö, joka keskittyy kannattavuuden edelleen parantamiseen ja kasvuun päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa.

Strategiaa toteutettiin johdonmukaisesti toisen vuosineljänneksen aikana myymällä K-maatalous-liiketoiminta, Asko ja Sotka -huonekalukauppa, Yamarin-veneliiketoiminta ja Yamaha-edustus sekä kiinteistöjä Baltiassa. Myytyjen liiketoimintojen kauppahinta oli yhteensä 171 milj. euroa ja myyntivoittoja kirjattiin 80 milj. euroa.

Päivittäistavarakaupassa voimme olla tyytyväisiä sekä myynnin että tuloksen kehitykseen. Etenkin K-Citymarket- ketju sekä uudistetut K-Market-myymälät kasvattivat hyvin myyntiään. Vuoden 2016 huhtikuussa ostetun Suomen Lähikaupan integrointi eteni hyvin. Yhteensä 409 Siwaa ja Valintataloa oli muutettu K-kaupoiksi toukokuun 2017 loppuun mennessä, ja näistä 99 kauppaa oli siirretty kauppiaille katsauskauden loppuun mennessä.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvun painopiste on entistä selkeämmin yritysasiakaskaupassa. Onnisen hankinta antaa meille hyvät valmiudet menestyä tässä markkinamuutoksessa. Onnisen myynti ja tulos kehittyivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla tavoitteiden mukaisesti. Rakentamisen kausivaihteluista johtuen Onnisen toinen vuosipuolisko on selvästi ensimmäistä vahvempi. Pärjäsimme hyvin myös haasteellisessa kuluttaja-asiakasmarkkinassa, joka kärsi Pohjois-Euroopan poikkeuksellisen kylmästä keväästä ja alkukesästä.

Autokaupassa myynti kasvoi selvästi toisella vuosineljänneksellä ja uusien autojen tilausten kehitys jatkui vahvana. Porsche-liiketoiminnan integraatio on edennyt hyvin ja parantanut autokaupan toimialan kannattavuutta.

Vastuullisuudessa pääsimme uudelle tasolle ilmastotyössä. K-ryhmä on ensimmäisenä suomalaisena kaupan alan yrityksenä asettanut tieteelliset tavoitteet kiinteistöjensä, kuljetustensa ja toimitusketjunsa päästöjen vähentämiseksi. Kunnianhimoisiin tavoitteisiin aiotaan päästä lisäämällä merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.

Keskon kassavirta parani ja taloudellinen asema vahvistui selvästi katsauskauden aikana. Tämä antaa hyvät edellytykset jatkaa strategian toteuttamista."

 

Pörssitiedote

Lue tiedote

Pääjohtaja Mikko Helanderin webcast

Katso webcast

Aineistot raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen

 

Takaisin ylös