K-ryhmän toteuttamat energiansäästöt vastaavat 200 K-Supermarketin vuotuista energiankulutusta

K-ryhmä sitoutui vuonna 2008 energiatehokkuussopimuksessa parantamaan energiatehokkuuttaan vuositasolla 65 GWh:n verran vuoden 2016 loppuun mennessä. Määrätietoisten toimenpiteiden ansiosta K-ryhmä onnistui parantamaan energiatehokkuuttaan yli odotusten 67 GWh:n verran. Uudessa, kauden 2017–2025 sopimuksessa K-ryhmä sitoutuu vähentämään energiankulutustaan erilaisin säästötoimin vuositasolla 7,5 % eli noin 79 GWh:n verran.

K-ryhmä oli mukana kauden 2008–2016 kaupan alan energiatehokkuussopimuksessa ja sitoutui parantamaan energiatehokkuuttaan vuositasolla 65 GWh:n verran vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiatehokkuussopimuskauden päättyessä K-ryhmä on parantanut energiatehokkuuttaan vuositasolla 67 GWh:n verran, mikä vastaa 3 400 omakotitalon tai 200 K-Supermarketin vuotuista energiankulutusta. Keskimääräinen K-Supermarket kuluttaa energiaa 340 MWh vuodessa.

Energiatehokkuutta etävalvonnalla ja kylmälaiteratkaisuilla

Merkittävään energiatehokkuuden parantamiseen on K-ryhmässä päästy muun muassa näillä tavoin:

Valaistus

• Päivittäistavara- ja rautakauppojen kauppapaikkahankkeiden valaistusratkaisuissa on siirrytty LED-valoihin. Säästöä saadaan jopa 50 % perinteiseen valaistukseen verrattuna.

Kylmälaitteiden kannet ja ovet

• K-ruokakauppojen pakastealtaiden kansien avulla säästetään energiaa 40 % kannettomiin altaisiin verrattuna.
• Myös maito- ja mehukaappien ovilla säästetään energiaa.

Kiinteistömanagerit

• Keskolla on 40 kiinteistömanageria, jotka auttavat K-kauppoja löytämään keinoja kaupan energiankulutuksen tehostamiseksi.
• Optimaalista energiankulutusta etsitään säännöllisellä seurannalla, talotekniikan prosessien etävalvonnalla ja monistamalla eri kiinteistöjen parhaita energiatehokkaita toimintamalleja.

Kaupan kylmälaitteiden etävalvonta

• Etävalvonnan avulla voidaan säätää kylmäkalusteiden lämpötiloja sekä sulatuksia siten, että käyttö on aina optimaalista. Myös mahdollisiin virhetilanteisiin voidaan reagoida välittömästi.
• Kaupan kylmälaitteiden etävalvonnan avulla säästettiin vuoden 2015 aikana noin 5,5 GWh energiaa.

Lauhdelämmön talteenotto

• Lähes kaikissa K-ruokakaupoissa kylmälaitteiden lauhdelämpö otetaan talteen, jolloin lisälämpöenergiaa tarvitaan ainoastaan kovilla pakkasilla.
• Yhä useammassa K-ruokakaupassa käytetään kylmälaitteiden kylmäaineena teollisuuden prosesseista kerättyä hiilidioksidia, joka on kylmäaineena ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Aurinkovoimalat

• Kesäkuussa 2016 valmistui Suomen suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimala K-Citymarket Tammiston katolle.
• Vuoden 2016 aikana kahteen muuhun K-Citymarketiin ja yhdeksään K-Supermarketiin rakennettiin aurinkovoimala.
• Tällä hetkellä K-ryhmän kauppojen katoilla toimii yhteensä 16 aurinkovoimalaa
• Näiden investointien myötä K-ryhmä on Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja käyttäjä.

Energiatehokkuussopimuskauden aikaisten yritysrakennemuutosten vaikutus

K-ryhmässä tapahtui lukuisia yritysjärjestelyitä energiatehokkuussopimuskauden 2008–2012 aikana. Kiinteistöjen määrä väheni merkittävästi Anttila Oy:n myynnin jälkeen, jolloin energiatehokkuussopimuksen tavoitetta tarkistettiin 57 GWh:ksi. Tästä tavoitteesta on vuoden 2016 loppuun mennessä toteutunut 117,5 %.

Kesko toteutti Suomen Lähikaupan oston huhtikuussa 2016 ja aloitti Siwojen ja Valintatalojen muuttamisen K-Marketeiksi toukokuussa 2016. Koska energiatehokkuussopimuksen kausi päättyi saman vuoden lopussa, ei Suomen Lähikaupan energiatehokkuustavoitetta ole laskettu mukaan K-ryhmän toteutumaprosenttiin.

Energiansäästötoimet jatkuvat koko K-ryhmässä

K-ryhmä on mukana myös kaupan alan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa vuosille 2017–2025. Sopimuksen mukaisesti K-ryhmä sitoutuu vähentämään energiankulutustaan erilaisin säästötoimenpitein 7,5 % eli noin 79 GWh:n verran. Sopimuksen piirissä ovat kaikki K-ryhmään kuuluvat kauppaketjut.

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on valtion ja elinkeinoelämän välinen sopimus energian tehokkaasta käytöstä. Siinä mukana olevat yritykset liittyvät oman toimialansa toimenpideohjelmaan ja sitoutuvat tehostamaan energiankäyttöään tavoitteensa mukaan. Yritykset raportoivat tekemänsä toimenpiteet Motivalle, joka hyväksyy ja vahvistaa toteutuneet tulokset. 

Takaisin ylös