Inkoossa käynnistyvissä kututalkoissa autetaan uhanalaista taimenta lisääntymään

K-ryhmä, paikalliset K-kauppiaat ja WWF järjestävät Inkoon Ingarskilanjoella 4.–5. syyskuuta kaksipäiväiset talkoot, joiden aikana äärimmäisen uhanalaiselle taimenelle avataan reitti lisääntymisalueille. Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n äskettäin käynnistynyttä laajaa ja monivuotista yhteistyötä Suomen vaelluskalojen pelastamiseksi.

Monet Suomen kalalajeista ovat sukupuuton partaalla, koska ne eivät pääse nousemaan puroissa ja joissa sijaitseville lisääntymisalueilleen. Kalojen nousun, ja siten myös kutemisen, estää usein harmittomalta näyttävä rakennelma. Esimerkiksi Ingarskilanjoen latvaosissa taimenen kutunousua rajoittaa kaksi tierumpua.

”Ingarskilanjoen tilanne on valitettavan tyypillinen. Suomessa on valtava määrä kutuesteinä toimivia tie- ja siltarumpuja ja vanhoja myllypatoja, joiden taakse kätkeytyy tuhansia kilometrejä potentiaalista lisääntymis- ja elinympäristöä uhanalaisille vaelluskaloillemme. Esteitä avaamalla autamme uhanalaisia lajeja”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Tällä hetkellä Ingarskilanjoen tierummut toimivat osittaisina nousuesteinä. Se tarkoittaa, että ne estävät kalojen nousun veden ollessa matalalla. Talkoissa tierummut avataan rakentamalla kynnyksiä niiden alapuolelle, jolloin taimenet pääsevät nousemaan rumpujen läpi vedenpinnan tasosta riippumatta. Näin talkoissa vapautetaan vajaat kaksi kilometriä luonnontilaista purouomaa, joka on taimenelle arvokasta lisääntymis- ja elinympäristöä.

”Kohde on erittäin tärkeä taimenille, ja nyt tehtävä työ mahdollistaa niille ja muillekin vesieliöille vapaan kulun joen virtaamista riippumatta”, sanoo Uudenmaan ely-keskuksen erikoissuunnittelija Harri Aulaskari, joka on työskennellyt pitkään Ingarskilanjoen ja sen lajien suojelemiseksi.

Osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista yhteistyötä

Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n yhteistyötä, jossa kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista. Yhteistyön tunnistaa "Kuteminen kuuluu kaikille" -sloganista.

Mukana talkoohengessä Ingarskilanjoella ovat K-Market Lantis (Inkoo), K-Market Mustio, K-Supermarket Lempola (Lohja), K-Supermarket Karis-Karjaa ja K-Rauta K-maatalous Karjaa.

"Kauppiaiden velvollisuus ja oikeus on olla mukana koko yhteisöä koskettavissa asioissa. Inkoo on yhteisöllistä seutua, ja talkoohenki elää täällä vahvana. Olen itse ollut aina mukana monenlaisessa vapaaehtoistyössä, ja lähden ilolla mukaan myös näihin talkoisiin oman lähiympäristön ja uhanalaisten vaelluskalojen puolesta", sanoo K-Market Lantiksen kauppias Monica Brunberg.

”On ilo päästä tekemään konkreettista vastuullisuustyötä yhdessä Inkoon ja lähialueen K-kauppiaiden ja WWF:n kanssa. Maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä haluamme ulottaa kädenjälkemme kauas kaupan seinien ulkopuolelle. Yhteistyö on jatkoa pitkäjänteiselle työllemme kestävien kalakantojen puolesta”, K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo sanoo.

Talkoot kruunaavat pitkäjänteisen suojelutyön

Useat eri toimijat ovat tehneet Ingarskilanjoella jo vuosia ansiokasta työtä taimenkannan pelastamiseksi. Taimenille tärkeitä koskialueita on kunnostettu ja kalojen lisääntymistä on helpotettu kutusoraikkoja tekemällä. Lisäksi vesialueen omistajat ovat rajoittaneet taimenen kalastusta. Nyt tehtävän talkootyön mahdollisti maanomistajan myötämielisyys.

”Maanviljelijöinä elämme luonnon lähellä ja luonnosta, ja on hienoa nähdä näin monen muunkin välittävän samoista asioista. Tällainen hanke ei olisi ollut taloudellisesti mahdollinen ilman yhteistyötä”, maanomistaja, luomuviljelijä Nina Långstedt sanoo.

> Seuraa K-ryhmän ja WWF:n yhteistyön etenemistä ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta http://kesko.fi/kalapolut.

> Lue lisää WWF:n virtavesityöstä: http://wwf.fi/virtavedet

Takaisin ylös