Uudistettu K Code of Conduct ohjaa Keskon vastuullisuutta

Keskon päivitetyt toimintaohjeet linjaavat yhteiset suuntaviivat jokaisen keskolaisen ja yhteistyökumppanien työlle. K Code of Conduct -nimeä kantava ohjeisto korvaa aikaisemmin käytössä olleen Keskon Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistuksen.

Kesko haluaa olla yrityksenä vastuullisuuden edelläkävijä, ja myös sidosryhmät vaativat Keskolta vastuullisuutta. Vastuullisuuden vaatimus ulottuu kaikkialle, missä Kesko toimii.

Sekä koko Keskon henkilöstöltä että yhteistyökumppaneilta edellytetään uudistettuun K Code of Conduct -ohjeistoon perehtymistä. 12 toimintaohjetta sisältävä K Code of Conduct kertoo selkeiden esimerkkien avulla, mitä keskolaisilta ja yhteistyökumppaneilta odotetaan liittyen muun muassa ihmisoikeuksiin, ympäristön huomiointiin ja reiluun kilpailuun.

”Vastuullinen liiketoiminta on keskeistä hyvän ja kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. Kaiken toiminnan perustana on luottamus Keskon, K-kauppojen, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme välillä”, pääjohtaja Mikko Helander kertoo K Code of Conductin johdannossa.

Kesko on laatinut henkilöstölle pakollisen eLearning-koulutuksen, joka helpottaa K Code of Conductin sisäistämisessä. Keskolaisille ja yhteistyökumppaneille on verkosta ladattavissa kullekin kohderyhmälle yksilöidyt versiot ohjeistosta.

Päivitetyn ohjeiston myötä on lanseerattu uusi SpeakUp-ilmoituskanava, joka auttaa entistä paremmin ilmoittamaan tilanteista, joissa yhteisiä toimintaperiaatteita rikotaan.

Tutustu K Code of Conductiin

Katso K Code of Conduct -video

Takaisin ylös