Kesprolle kalatuotteiden vastuullisuudesta kertova MSC- ja ASC-jäljitettävyyssertifikaatti

Kesprolle myönnettiin huhtikuun lopussa MSC:n jäljitettävyyssertifikaatti. Kespron kalan ja äyriäisten toimitusketjun kaikki vaiheet on auditoitu ja Kespro sekä sen sertifioidut asiakasravintolat voivat käyttää markkinoinnissaan MSC- ja ASC-ympäristömerkkejä. Tästä hyötyvät Kespron sertifioidut asiakasravintolat, joissa ruokailevat voivat jatkossa helpommin valita vastuullisesti pyydettyä kalaa lautasilleen.

K-ryhmään kuuluva Kespro on Suomen johtava hotelli-, ravintola- ja catering-toimialan (HoReCa) tukkukauppa, joka haluaa erottua vastuullisena toimijana ja tarjota asiakkailleen vastuullisia kala- ja äyriäistuotteita.

K-ryhmän kala- ja äyriäislinjauksen mukaisesti Kespro suosii valikoimapäätöksissä kestäviä kalakantoja ja MSC (Marine Stewardship Council) -sertifioituja toimittajia.

MSC- ja ASC-sertifiointiohjelmia pidetään maailman luotettavimpina instrumentteina kala- ja äyriäistuotannon vastuullisuuden arvioinnissa. Useille maailman johtaville kala- ja äyriäistuotteiden jälleenmyyjille ja brändeille MSC- ja ASC-ohjelmat ovat keskeisessä asemassa yritysvastuun edistämisessä.

MSC-ympäristömerkki kala- tai äyriäistuotteessa kertoo, että tuote on peräisin kestävästä kalakannasta ja vastuullisesti toimivasta kalastusyrityksestä. ASC (Aquaculture Stewardship Council) -logo taas osoittaa, että kalankasvatuksessa on noudatettu tiukkoja ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteerejä.

Kespron valikoimissa olevien MSC- ja ASC-tuotteiden alkuperä on jäljitettävissä aina kestävästi toimivaan kalastusyritykseen saakka.

Sertifiointi takaa jäljitettävyyden

Kespro on Suomen ensimmäinen HoReCa-tukkukauppa, jolle on myönnetty MSC- ja ASC-sertifikaatti.

Ravintolat, ruokapalvelut ja kalatiskit voivat myydä ja markkinoida MSC-/ASC-tuotteita ympäristömerkittyinä, jos niillä on voimassa oleva MSC:n jäljitettävyysstandardin sertifikaatti ja lisenssisopimus. Tämän lisäksi näiden yritysten koko toimitusketju tulee olla sertifioitu jäljitettävyysstandardin mukaisesti.

Sertifioinnilla varmistetaan, että MSC-/ASC-merkittyjen kala- ja äyriäistuotteiden kestävä alkuperä on jäljitettävissä ja joukkoon ei pääse sertifioimattomia tuotteita.

Sen sijaan sinetöityjä kuluttajapakattuja MSC- ja ASC- ympäristömerkittyjä tuotteita tarjoavat vähittäiskaupat voivat markkinoida tuotteitaan pelkällä lisenssisopimuksella ja ne eivät tarvitse jäljitettävyyssertifiointia.

Kespron valikoimissa lähes 250 sertifioitua kalatuotetta

MSC- ja ASC-sertifikaatin saaminen on edellyttänyt toimintatapojen hiomista, ohjeistusta ja henkilökunnan koulutusta Kesprossa.

Kun MSC-/ASC-tuotteita otetaan valikoimiin, on varmistettava, että tavarantoimittajalla on voimassa oleva jäljitettävyyssertifikaatti ja se kattaa hankittavat tuotteet. Tuotteiden oikeilla käsittelytavoilla on varmistettava, ettei sertifioimatonta tuotetta myydä MSC-/ASC-merkittynä.

Kesprossa tehtiin maalis–huhtikuussa jäljitettävyysauditointi. Monipäiväinen ja kattava auditointi osoitti kaiken olevan Kesprossa kunnossa. MSC- ja ASC-jäljitettävyyssertifikaatti myönnettiin Kesprolle huhtikuun lopussa.

Sertifikaatin piirissä ovat Kespron ja Ruokakeskon MSC- ja ASC-tuotteet. Tuotteita on Kespron valikoimissa tällä hetkellä lähes 250 kpl ja määrä kasvaa jatkuvasti.

Kespron asiakkailla on mahdollisuus erottua vastuullisina toimijoina

Kespron saama jäljitettävyyssertifiointi hyödyttää myös Kespron asiakkaita. Jotta sertifioitu asiakas voi markkinoida tuotteitaan MSC- ja ASC-merkittyinä, täytyy koko toimitusketjun olla sertifioitu.

"Meillä Kesprossa on noin 25 000 asiakasta, esimerkiksi ravintoloita, hotelleja ja julkisia keittiöitä. Kun koko toimitusketju on sertifioitu, voivat sertifioidut asiakasravintolamme käyttää ruokalistoissa ja markkinoinnissa MSC- ja ASC-ympäristömerkkejä. Näin ruokailijat voivat helpommin valita vastuullisesti pyydettyä kalaa lautasilleen. Vastuullisen kalan tunnistamista helpottaa MSC- ja ASC-logo", sanoo Kespron laatupäällikkö Mia Haavisto.

Marine Stewardship Council (MSC) hallinnoi maailman luotettavinta ympäristösertifiointiohjelmaa kestävälle kalastukselle ja merenelävien jäljitettävyydelle, MSC-ympäristömerkki kala- ja äyriäistuotteessa varmistaa, että tuote on peräisin kestävästä kalakannasta ja vastuullisesti toimivasta kalastusyrityksestä.

Aquaculture Stewardship Council (ASC) hallinnoi vastuullisen vesiviljelyn sertifiointiohjelmaa. ASC-sertifioidut kalanviljelylaitokset noudattavat tiukkoja ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteerejä.

Takaisin ylös