Kesko sitoutuu parantamaan energiatehokkuuttaan vuosina 2017–2025

Kesko on mukana kaupan alan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa vuosille 2017–2025. Sopimuksen mukaisesti Kesko sitoutuu vähentämään energiankulutustaan erilaisin säästötoimenpitein 7,5 %. Sopimuksen piirissä ovat kaikki K-ryhmään kuuluvat kauppaketjut.

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on valtion ja elinkeinoelämän välinen sopimus energian tehokkaasta käytöstä. Yritykset liittyvät elinkeinoelämän energiatehokkuussopimustoimintaan allekirjoittamalla erillisen liittymisasiakirjan oman toimialansa toimenpideohjelmaan ja sitoutumalla tehostamaan energiankäyttöään siinä esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Kesko allekirjoitti liittymisasiakirjan kaupan alan toimenpideohjelmaan 14.10.2016 ja sitoutuu vähentämään energiankulutustaan erilaisin säästötoimin 7,5 %.

Kesko oli mukana jo vuonna 2008 allekirjoitetussa kaupan alan energiatehokkuussopimuksessa, jossa se sitoutui parantamaan energiatehokkuuttaan vuositasolla 65 GWh:n verran vuoden 2016 loppuun mennessä. Vuoden 2015 loppuun mennessä Kesko oli erilaisilla toimenpiteillä tehostanut sähkön- ja lämmönkulutustaan 64 GWh ja saavuttanut 97 % tavoitteesta.

Energiatehokkuutta etävalvonnalla ja kylmälaiteratkaisuilla

Kesko on tehnyt jo pitkään työtä energiatehokkuuden parantamiseksi muun muassa näillä tavoin:

Valaistus

  • Päivittäistavara- ja rautakauppojen kauppapaikkahankkeiden valaistusratkaisuissa on siirrytty LED-valoihin.
  • Säästöä saadaan jopa 50 % perinteiseen valaistukseen verrattuna.

Kylmälaitteiden kannet ja ovet

  • K-ruokakauppojen pakastealtaiden kansien avulla säästetään energiaa 40 % kannettomiin altaisiin verrattuna.
  • Myös maito- ja mehukaappien ovilla säästetään energiaa.

Kiinteistömanagerit

  • Keskolla on 37 kiinteistömanageria, jotka auttavat K-kauppoja löytämään keinoja kaupan energiankulutuksen tehostamiseksi.
  • Optimaalista energiankulutusta etsitään säännöllisellä seurannalla, talotekniikan prosessien etävalvonnalla ja monistamalla eri kiinteistöjen parhaita energiatehokkaita toimintamalleja.

Kaupan kylmälaitteiden etävalvonta

  • Etävalvonnan avulla voidaan säätää kylmäkalusteiden lämpötiloja sekä sulatuksia siten, että käyttö on aina optimaalista. Myös mahdollisiin virhetilanteisiin voidaan reagoida välittömästi.
  • Kaupan kylmälaitteiden etävalvonnan avulla säästettiin vuoden 2015 aikana noin 5,5 GWh energiaa.

Lauhdelämmön talteenotto

  • Lähes kaikissa K-ruokakaupoissa kylmälaitteiden lauhdelämpö otetaan talteen, jolloin lisälämpöenergiaa tarvitaan ainoastaan kovilla pakkasilla.
  • Yhä useammassa K-ruokakaupassa käytetään kylmälaitteiden kylmäaineena teollisuuden prosesseista kerättyä hiilidioksidia, joka on kylmäaineena ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Aurinkovoimalat

  • Investoimalla aurinkovoimaan Kesko edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja osallistuu ilmastonmuutoksen hillintään.
  • Kauppojen omaan kulutukseen sähköä tuottavat aurinkovoimalat yleistyvät K-ryhmän kauppapaikoissa vähitellen. Kesällä 2016 Vantaalla K-citymarket Tammisto sai katolleen aurinkovoimalan ja Tampereella on K-citymarket Lielahden katolla ollut aurinkovoimala käytössä jo vuodesta 1997.
  • Kesko asentaa loppuvuoden aikana kuuden, eri puolilla Suomea sijaitsevan K-supermarketin katolle aurinkovoimalan paneeleineen.

Lue lisää:

Energiatehokkuussopimukset

Kuusi K-supermarketia saa katolleen aurinkovoimalan

Keskon vuosiraportti, ympäristövaikutukset

Takaisin ylös