Kesko sitoutuu käyttämään vastuullisesti tuotettua soijaa

Kesko, Arla Suomi, HKScan Finland ja Unilever Finland yhteistyössä WWF Suomen kanssa ovat perustaneet suomalaisen soijasitoumuksen. Sitoumuksen jäsenet sitoutuvat siihen, että vuoteen 2020 mennessä kaikki niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, Round Table on Responsible Soy (RTRS)- tai ProTerra-sertifioitua soijaa.

Suomalainen soijasitoumus kattaa sekä suomalaisen tuotantoketjun että ulkomaisen hankinnan. Sertifiointi koskee soijan alkuperää ja tuotantoketjua. Sertifioinnin suorittaa riippumaton kolmas osapuoli. Sertifioinnin yli sata kriteeriä sisältävät muun muassa ympäristö-, paikallisyhteisö- ja työskentelyolosuhdetarkastelut. Vastuullisen tuotannon sertifikaatit RTRS ja ProTerra vähentävät huomattavasti viljelyn ympäristövaikutuksia estämällä luonnonympäristöjen ja uhanalaisten alueiden muuttamisen viljelysmaaksi.

”WWF on kansainvälisellä tasolla tehnyt jo vuosia töitä edistääkseen siirtymistä vastuullisen soijan käyttöön. On hienoa, että yritykset ovat nähneet viestimme tärkeyden. Tämä on tärkeä askel ja konkreettinen esimerkki siitä, kuinka yritykset voivat suoraan vaikuttaa hankinnoillaan ympäristövaikutuksiinsa. Rohkaisemme muita suomalaisia toimijoita ottamaan haasteen vastaan”, kannustaa WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Haastamme muut toimijat mukaan

Suomalainen soijasitoumus on avoin ryhmä. Sen sisältö ja jäsenet ovat näkyvissä sivulla http://wwf.fi/soijasitoumus/. Sitoumuksen perustajajäsenet Kesko, Arla Suomi, HKScan Finland, Unilever Finland sekä WWF Suomi haastavat muut suomalaiset toimijat liittymään mukaan. Sitoumukseen osallistuvat yritykset sitoutuvat varmistamaan, että vuoteen 2020 mennessä kaikki niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, RTRS- tai ProTerra -sertifioitua soijaa. Yritykset raportoivat julkisesti etenemisestään sitoumuksen saavuttamisessa vuosittain.

Soijan tuotannolla on ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia

Soija on yksi maailman viljellyimmistä kasveista. Soijaa käytetään lukuisten elintarvikkeiden ainesosana ja soijarehua eläinperäisten elintarvikkeiden tuotannossa.

Kuusi prosenttia soijasta tuotetaan suoraan ihmisten ravinnoksi; suurin osa käytetään tuotantoeläinten rehujen raaka-aineena ja päätyy ruokapöytään liha- ja maitotaloustuotteiden sekä kananmunien kautta.

Soijan viljelyalueiden jatkuvan laajenemisen suurimmat ympäristövaikutukset erityisesti Etelä-Amerikassa liittyvät metsäkatoon, kasvihuonekaasupäästöjen kasvuun, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja eroosioon. Soijan viljelyn on raportoitu aiheuttavan sosiaalisia ongelmia muun muassa maanomistukseen ja tulojen jakautumiseen liittyen.

RTRS edistää soijan kestävää viljelyä ja soijantuotannon vastuullisuutta

Round Table on Responsible Soy (RTRS) on kansainvälinen vastuullisen soijantuotannon aloite, jossa eri sidosryhmät toimivat yhdessä soijan kestävän viljelyn ja soijatuotannon vastuullisuuden varmistamiseksi.

Kesko on liittynyt RTRS:n jäseneksi ja sitoutunut sen myötä  edistämään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti vastuullisuutta soijan tuotantoketjussa. Vastuullisen soijan tuotannossa on huomioitava niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristönäkökohdat.

Kesko suosittaa vastuullisen RTRS- tai ProTerra -sertifioidun soijan käyttöä päivittäistavarakaupan omien elintarvikkeiden soijaperäisissä ainesosissa ja eläinperäisten tuotteiden tuotannossa sekä maatalouskaupan myymien rehutuotteiden raaka-aineena. Tavoitteena on siirtyä näissä tuotteissa kokonaan vastuullisen RTRS- tai ProTerra-sertifioidun soijan käyttöön vuoteen 2020 mennessä.

Lue Keskon soijalinjaus kokonaisuudessaan.

Takaisin ylös