Kesko ja L&T laajentavat yhteistyötään kiertotalouden edistämiseksi

Kesko ja Lassila & Tikanoja ovat solmineet valtakunnallisen sopimuksen, jonka tavoitteena on K-kaupoissa syntyvien jätteiden kierrätyksen tehostaminen ja kiertotalouden edistäminen.

Kesko on vastuullisuusohjelmassaan sitoutunut nollakaatopaikkatavoitteeseen ja etsii jatkuvasti uusia keinoja toiminnassaan syntyvän jätteen minimoimiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi. Nyt solmitun sopimuksen myötä kaikille K-ryhmän kaupoille avautuu mahdollisuus kierrätyksen tehostamiseen ja moderniin kiertotalouteen siirtymiseen.

Aiemmin sopimus on kattanut Etelä-Suomen alueen, mutta hyvien kokemusten ja vakuuttavien tulosten myötä se haluttiin laajentaa valtakunnalliseksi. Vuonna 2015 puitesopimuksen piirissä oli 115 kauppaa Etelä-Suomen alueella.

Kiertotalous uusien innovaatioiden lähteenä

Kesko ja L&T ovat jo useamman vuoden ajan tehneet menestyksekästä yhteistyötä Keskon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Keskon varastotoiminnoissa syntyvän jätteen hyötykäyttöaste on tänä päivänä 99 % ja kierrätysaste 88 %.

”Olemme omien alojemme edelläkävijoitä kiertotalouden edistämisessä ja jaamme saman arvopohjan tekemisen perustana. Olemme rohkeasti lähteneet yhdessä innovoimaan tulevaisuudeen suuntautuvia ketteriä ratkaisuja ja luoneet kiertotalouden logiikkaa hyödyntäviä menestystarinoita, jotka myös vastuullisuutta arvostavat asiakkaamme ovat ottaneet ilolla vastaan”, kertoo Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske.

Sekä Kesko että L&T näkevät kiertotaloudessa huimia mahdollisuuksia ja yhtiöiden asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä uusien kiertotalousinnovaatioiden löytämiseksi.

Kiertotaloudessa jätettä ei synny enää lainkaan, vaan materiaalit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti uusien tuotteiden raaka-aineena. Materiaalien kierrätettävyys otetaan huomioon jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa.

Esimerkkejä Keskon ja L&T:n yhteistyöstä

Keskon keskusvarastoissa ja terminaaleissa kerätyt kirkkaat kalvomuovit toimitetaan L&T Muoviportille, jossa muovista valmistetaan kierrätysraaka-ainetta. Kyseistä raaka-ainetta käytetään Pirkka-kierrätysmuovikassien valmistuksessa.

Eri puolilla Suomea sijaisevien K-kauppojen pahvi- ja muovipaalit kulkeutuvat Keskon paluukuormissa alueterminaaleihin ja keskusvarastoon, josta ne ohjataan L&T:n kierrätyslaitosten kautta kierrätykseen. Tämän ansiosta myös haja-asutusalueiden K-ruokakauppojen kierrätysastetta on saatu nostettua.

Ruokahävikin hyötykäytön tehostamiseksi L&T toimittaa K-kauppojen biojätteen Gasumille, jonka valmistamaa biokaasua hyödynnetään uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa.

L&T ja Kesko ovat tänä jouluna mukana myös uudenlaisessa kokeilussa, jossa joulukinkkurasvoja kerätään kuluttajilta hyödynnettäväksi Nesteen valmistamassa  uusiutuvassa dieselissä.

Takaisin ylös