Plan ja Kesko tekevät yhteistyötä siirtotyöläisten lasten aseman parantamiseksi Thaimaassa

Plan ja Kesko esittelivät tutkimusyhteistyötään Ratkaisun Paikka 2015 -yritysvastuutapahtumassa. Sekä järjestö että yritys ovat hyötyneet yhteistyöstä siirtotyöläisten perheiden ja lasten oikeuksien selvittämiseksi.

Köyhyys ja toive paremmasta tulevaisuudesta ajavat naapurimaista kokonaisia perheitä paperittomiksi siirtotyöläisiksi Thaimaahan. Työtä tekevät aikuisten lisäksi myös lapset. Arviolta jopa 20 000 kambodzalaista 10–15-vuotiasta lasta työskentelee Thaimaan kalateollisuudessa.

– Siirtotyöläisten asema on erityisen tukala, sillä heiltä puuttuvat valtion tarjoamat sosiaalinen tuki ja turva. Kaikkein heikoimmassa asemassa ovat siirtotyöläisten lapset, joiden oikeuksiin haluamme keskittyä. Nämä perheet on huomioitava muutoinkin kuin työvoimana; lasten on saatava käydä koulua ja heitä tulee suojella, sanoo yhteistyöhankkeesta vastaava Panadda Changmanee Ruotsin Planilta.

Tuotantoketjut läpinäkyvämmäksi

Thaimaan jättimäinen kalateollisuus on täysin riippuvainen siirtotyövoimasta. Kalateollisuuden tuotantoketjut ovat monimutkaisia, ja niiden jäljittäminen ketjun alimmille portaille on haasteellista. Yhteistyö Keskon kanssa on mahdollistanut Planille pääsyn vuoropuheluun thaimaalaisten kalateollisuusalan yritysten kanssa.

Keskolle yhteistyö ja Planin paikallistuntemus ovat antaneet mahdollisuuden päästä tuotantoketjussa ensimmäistä porrasta pidemmälle. Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo näkee, että järjestön ja yrityksen yhteistyö tuo lisää läpinäkyvyyttä tuotantoketjun toimintaan.

– Omien merkkituotteidemme sosiaalisen vastuullisuuden varmentaminen on meille erittäin tärkeää, joten keskityimme tutkimuksessa Pirkka-tuotteisiin.  Kaikki tavarantoimittajamme ovat auditoituja eikä mitään ongelmia löytynyt tutkimuksessakaan. Meille oli paljon hyötyä siitä, että saimme tutkimuksen aikana keskustelun avattua ja eri osapuolet tavarantoimittajista viranomaisiin saman pöydän ääreen ja kuulimme heidän näkemyksiään.  Ihmisoikeuksien toteutumiseen koko toimitusketjussa tarvitaan kaikkien toimijoiden – valtioiden, kansalaisjärjestöjen ja koko toimitusketjun – yhteistyötä, sanoo Matti Kalervo.

Pitkäjänteinen yhteistyö tarpeen

Rakenteellisten ongelmien ratkaiseminen vaatii pitkäjänteistä toimintaa ja kaikkien osapuolten tukea. Thaimaalaisella Panadda Changmaneella on yli 20 vuoden kokemus työskentelystä lasten oikeuksien puolesta siirtotyöläisten parissa. 

– Ihmisoikeuskysymysten huomioiminen vaatii asennemuutosta ja pitkäjänteistä toimintaa. Tukemalla siirtotyöläisten perheiden ja lasten suojelua ja koulutusta yritykset voivat ennaltaehkäistä ihmisoikeusriskejä omassa tuotantoketjussaan, sanoo Changmanee.

Plan ja Kesko esittelivät yhteistyötään Ratkaisun Paikka 2015 -yritysvastuutapahtumassa Helsingin Wanhassa Satamassa tiistaina 12.5.2015. 

Takaisin ylös