Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko on tänään luovuttanut yhteensä 187 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman ansaintajakson 2017 kohderyhmässä mukana olleelle Keskon avainhenkilölle.

Osakkeiden luovutus perustuu Keskon hallituksen 1.2.2018 pörssitiedotteella julkistettuun päätökseen antaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita siirtymävaiheen osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman (Bridge Plan) ansaintajakson 2017 ansaintakriteerien toteutumisen perusteella. Osakkeet luovutetaan Keskon yhtiökokouksen 4.4.2016 Keskon hallitukselle antaman luovutusvaltuutuksen perusteella. Keväällä 2018 toteutetuista aikaisemmista luovutuksista on kerrottu pörssitiedotteilla 15.3.2018 ja 5.4.2018.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Keskolla on hallussaan 996 138 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös