Keskon myynti kesäkuussa

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli kesäkuussa 2019 yhteensä 929,7 milj. euroa ja se oli vertailukelpoisesti edellisen vuoden tasolla. Raportoitu jatkuvien toimintojen myynnin kasvu oli +1,9 %.

”Keskon myynti kasvoi kesäkuussa päivittäistavarakaupassa. Myynnin kehitykseen päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vaikutti laskevasti tukkumyyntipäivien määrä, joita oli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Autokaupan kuluttajamarkkinassa kysyntää heikensi epävarmuus autoverotuksesta ja autojen käyttövoimaan liittyvä keskustelu sekä muutos WLTP-päästömittausmenetelmässä”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo. 

Päivittäistavarakaupan myynti oli kesäkuussa 459,2 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti +2,8 %. Raportoitu myynti kasvoi +2,3 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli kesäkuussa 402,0 milj. euroa ja se laski vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 1,0 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa oli vertailukelpoisesti edellisen vuoden tasolla, Suomessa myynti laski 1,9 % ja ulkomailla kasvoi 1,4 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti laski 0,9 % ja konekaupan myynti laski 10,7 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi 4,9 %.

Autokaupan myynti oli kesäkuussa 68,9 milj. euroa ja se laski vertailukelpoisesti 16,7 %. Raportoitu myynti laski 14,2 %.  

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa kesäkuussa 2019:

  Kesäkuu 2019 Vertailukelpoinen
  Milj. e  Muutos, %   muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 459,2 +2,3 +2,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 170,9 -2,3 -2,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 231,1 +11,0 +0,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 402,0 +4,9 -1,0
Autokauppa yhteensä 68,9 -14,2 -16,7
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -0,5    
Kaikki yhteensä 929,7 +1,9 -0,6
       
Suomi yhteensä 698,6 -0,8 -0,9
Muut maat yhteensä 231,1 +11,0 +0,7
Kaikki yhteensä 929,7 +1,9 -0,6

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa huhti-kesäkuussa 2019:

  1.4.-30.6.2019 Vertailukelpoinen
  Milj. e Muutos, %   muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 1 421,4 +6,4 +7,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 545,6 -0,2 -0,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 645,2 +10,6 +2,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 190,8 +5,4 +1,2
Autokauppa yhteensä 218,0 -12,5 -15,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1,0    
Kaikki yhteensä 2 829,3 +4,2 +2,5
       
Suomi yhteensä 2 184,1 +2,4 +2,5
Muut maat yhteensä 645,2 +10,6 +2,8
Kaikki yhteensä 2 829,3 +4,2 +2,5

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-kesäkuussa 2019:

  1.1.-30.6.2019 Vertailukelpoinen
  Milj. e Muutos, %   muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 2 697,3 +2,8 +3,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 1 020,2 +1,4 +1,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 1 134,3 +10,5 +4,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 2 154,5 +6,0 +2,7
Autokauppa yhteensä 423,7 -17,6 -18,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -2,2    
Kaikki yhteensä 5 273,3 +2,0 +1,1
       
Suomi yhteensä 4 139,0 -0,2 +0,3
Muut maat yhteensä 1 134,3 +10,5 +4,0
Kaikki yhteensä 5 273,3 +2,0 +1,1

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu päivittäistavarakaupan osalta ilman 2018 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta ja sisällyttämällä myyntiin ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat toimineet kauppiasliiketoimintamallilla molempina vuosina. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2018 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen raportoituun myyntiin sisältyvät 2018 ja 2019 toteutetut yritysostot. Näitä ovat päivittäistavarakaupassa Reinin Liha ja Kalatukku E. Eriksson, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Skattum Handel AS, Gipling AS, 1A Group, Sørbø Trelast AS ja Fresks-konserni sekä autokaupassa Huittisten Laatuauton ja LänsiAuton Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot.

Kesäkuussa 2019 oli Keskon tukkumyynnissä Suomessa myyntipäiviä 19 eli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Huhti-kesäkuussa ja tammi-kesäkuussa myyntipäiviä oli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös