Mēs neizpaužam komercnoslēpumus
Kā Kesko sadarbības partneris es ievēroju man uzticētās konfidenciālās informācijas slepenību saistībā ar Kesko darbībām, personālu, klientiem un sadarbības partneriem, un es neizpaudīšu un nenodošu šo informāciju trešajām personām.

Pie konfidenciālas informācijas ir pieskaitāmi arī tādi jautājumi, kas attiecas uz drošības instrukcijām, piemēram, kases operācijām, datu drošību, signalizācijas sistēmām un darbībām ārkārtas situācijā.

Es izmantoju informācijas sistēmas un programmatūru atbilstoši līgumiem un lietotāja tiesībām. Es vienmēr nodrošinu, lai konfidenciāla vai svarīga informācija netiktu nozaudēta vai nodota trešajām personām. Es rūpīgi lietoju elektroiekārtas. Pametot darba vietu, es uz galda redzamā vietā neatstāju glabāšanas ierīces vai dokumentus, kas satur konfidenciālu informāciju.

Kesko korporācija, kas ir Kesko grupas mātesuzņēmums, ir iekļauta Nasdaq Helsinki Ltd. galvenā tirgus biržas sarakstā. Tādēļ kā biržas uzņēmumam Kesko vienmēr ir saistoši iekšējai lietošanai paredzētās informācijas noteikumi.

Piemērs

Sava bērna bērnudārza pavasara svētku pasākumā jūs satiekat paziņu, kura strādā Kesko. Tā kā jūs sarunājaties par tēmām, kas ir saistītas ar darbu, jūs vēlētos pajautāt, kā pēdējo nedēļu laikā ir veicies ar Kesko tirdzniecības rezultātiem. Vai jūs to drīkstat darīt?

Nedrīkstu. Nepubliskoti, ar Kesko uzņēmējdarbību saistīti dati ir konfidenciāli, un tos nedrīkst izpaust trešām pusēm.

 

To top