Mēs mazinām savu ietekmi uz vidi
Strādāšana ilgtspējīgā veidā attiecībā pret vidi ir Kesko un tā sadarbības partneru kopīga atbildība. Mēs savās darbībās cenšamies veicināt klimata izmaiņu mazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Ietekmes uz vidi pārvaldība ir daļa no mūsu ikdienas darba Kesko. Klimata izmaiņu mazināšana ir Kesko ilgtspējības darba galvenā tēma. Kesko samazina emisijas, izmantojot energoefektīvus risinājumus un enerģijas avotus, kuri ir atjaunojami un ar zemu oglekļa saturu.

Sadarbībā ar partneriem Kesko vēlas veicināt ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu. Mēs attīstām aprites ekonomiku sadarbībā ar sagādes ķēdēm, loģistikas un klientu apkalpošanas pakalpojumiem. Produkta un iepakojuma dizainam un pārstrādei ir noteicošā loma paaugstinātas atdeves un materiālu atkārtotas izmantošanas nodrošināšanā. Mēs nepārtraukti sadarbojamies ar pārtikas sagādes ķēdi, loģistiku, K mazumtirdzniecības veikaliem, kā arī izmantojam paziņojumus patērētajiem, lai samazinātu un izmantotu pārtikas atkritumus.

Kā Kesko sadarbības partneris es esmu apņēmies maksimāli samazināt manu darbību radīto ietekmi uz vidi. Es nemitīgi cenšos atrast veidus, lai kopā vēl vairāk samazinātu ietekmi uz vidi.

Piemērs 

Jūs esat piegādātājs un vēlaties piedāvāt vienu no saviem produktiem iekļaut Kesko produktu klāstā. Kādi vides aspekti būtu jāņem vērā šajā produktā? 

Kesko ir svarīgi, lai produktu ietekme uz vidi tiktu ņemta vērā jau šo produktu plānošanas laikā. Izvairieties no lieka produktu iepakojuma un dodiet priekšroku pārstrādājamiem materiāliem gan produktos, gan to iepakojumā. Kesko vēlas palīdzēt arī saviem klientiem samazināt viņu ietekmi uz vidi. Pateicoties labai saziņai un skaidrai informācijai uz iepakojuma, mēs saviem klientiem padarām vieglāku atbildīgu izvēli veikalā.

To top