Mēs ievērojam likumus
Kā Kesko sadarbības partneris es visās savās darbībās konsekventi ievēroju likumu. Kesko no visiem saviem sadarbības partneriem sagaida to pašu.

Kā Kesko sadarbības partneris es nepiedodu likumpārkāpumus, un es nekad nevienu nemudināšu un neieteikšu pārkāpt piemērojamos normatīvos aktus. Īpaši nozīmīgi ir likumi, kuri ietekmē darbinieku stāvokli, vienlīdzību, cieņu pret personību, kukuļošanas un citu korupcijas veidu novēršanu, konkurences un patērētāju aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un produktu drošību.

Kesko kā biržā kotētam uzņēmumam ir saistoši arī drošības tirgus noteikumi, kā arī labas korporatīvās vadības noteikumi un vadlīnijas.

Kā Kesko sadarbības partneris es nemudināšu citas puses darīt ko tādu, ko nedarītu pats, ievērojot likumus, politiku, principus vai manas saistības pret Kesko. Es aktīvi sekošu līdzi sabiedriskajām izmaiņām un grozījumiem likumdošanā un sagatavošos tiem.

Piemērs

Jūs esat Kesko piegādātājs un uzzināt, ka jaunā likumdošana paredz izmaiņas iepakojuma informācijā. Tā rezultātā jūs vairs nevarat piegādāt Kesko pasūtītos produktus, uz kuriem ir norādīta jūsu informācija par produktu. Informācijas pielāgošana par produktu atbilstoši likumam varētu aizkavēt piegādi. Kā jūs rīkojaties?

Es nekavējoties sazinos ar savu Kesko kontaktpersonu, lai vienotos par rīcības gaitu un vislabāko veidu, kā iepakojuma informāciju padarīt atbilstošu likumam.

To top