Mēs ievērojam godīgas konkurences principus
Visās darbībās es strikti ievēroju piemērojamo konkurences likumu. Es neiesaistos darbībās, kas varētu ierobežot vai traucēt efektīvai konkurencei.

Kā Kesko sadarbības partneris es esmu apņēmies visās manās darbībās ievērot piemērojamo konkurences likumu. Manas tirgus darbības ir veidotas uz atvērtas un efektīvas konkurences pamata. Efektīva konkurence labvēlīgi ietekmē klientus, patērētājus, kā arī visu tirdzniecības sektoru.

Man ir zināmas galvenās konkurences likuma politikas, kuras attiecas uz manu darbu. Piemēram, es neapstiprinu vai nerunāju par cenām, klientiem vai citiem uzņēmējdarbības noslēpumiem ar Kesko konkurentiem. Es nepiedalos darbībās, kuru mērķis ir ierobežot vai apgrūtināt efektīvu un godīgu konkurenci vai kuru rezultātā tā varētu iestāties. Es saprotu, ka papildus citām nopietnām sekām, konkurences likuma pārkāpumi īpaši kaitē Kesko reputācijai.

Piemērs

Semināra pārtraukumā jūs ar savu Kesko kontaktpersonu un konkurenta pārstāvi apspriežat semināra ieguvumus. Pēc neilgas tērzēšanas pārstāvis maina tēmu un pauž savu vilšanos par kāda zīmola produkta tirdzniecības uzcenojuma samazināšanu. Viņš vai viņa jums un jūsu Kesko kontaktpersonai ierosina vienošanos, saskaņā ar kuru jums abiem būtu jāpārtrauc šī populārā izstrādājuma tirdzniecība zemāk par noteiktu cenu. Kā jūs rīkojaties?

Es saprotu, ka šis ierosinājums ir saistīts ar cenu karteli, kas būtiski ierobežo konkurenci. Es uzreiz noraidu šo ierosinājumu un dodos projām. Mana Kesko kontaktpersona sazinās ar Kesko juristu, kurš novērtēs, kā vēl citādi mums būtu jāreaģē šādā situācijā. Cenu kartelis var būt pamats lieliem naudas sodiem un visu pušu atbildībai par zaudējumiem. Turklāt tas varētu būtiski kaitēt Kesko kā atbildīga uzņēmuma tēlam.

To top