Mēs ievērojam cilvēktiesības
Kā Kesko sadarbības partneris es nosaku procedūras un prakses, kuras nodrošina atbilstošu cilvēktiesību ievērošanu visās Kesko darbībās, un to pašu es sagaidu no mūsu sadarbības partneriem.

Kā Kesko sadarbības partneris es esmu apņēmies visās savās darbībās ievērot starptautiski atzītas cilvēktiesības un veicināt to praktisku īstenošanu. Es neatbalstu nekādus cilvēktiesību pārkāpumus.

Mana kā Kesko sadarbības partnera uzņēmējdarbība īpaši nozīmīgi ietekmē četru grupu cilvēktiesības:
• K-grupas klienti;
• mūsu personāls;
• kopienas, kurās mēs darbojamies;
• mūsu sagādes ķēde.

Es daru visu, kas no manis ir atkarīgs, lai garantētu produktu drošību un visu produktu un pakalpojumu atbilstību juridiskajām prasībām.

Es pret mūsu darbiniekiem izturos vienādi un ievēroju piemērojamos darba tiesību aktus. Es cienu personas vērtību, privātumu un ticības un pārliecības brīvību. Es neatbalstu diskrimināciju, personas aizskaršanu, draudus vai apvainojumus. Es cienu biedrošanās brīvību un darbinieku tiesības veidot profesionālas organizācijas. Es aktīvi nodrošinu drošus darba apstākļus.

Kesko pieprasa, lai tā sadarbības partneri ievērotu visas starptautiski atzītās cilvēktiesības.

Es mūsu sagādes ķēdē nepieļauju bērnu darba izmantošanu, nekāda veida piespiedu darbu vai citu veidu cilvēktiesību pārkāpumus.

Piemērs

Jūs esat Kesko piegādātājs, un viens no jūsu apakšpiegādātājiem atsaucas uz konkurences un tirdzniecības noslēpuma izņēmumu, atsakoties izpaust sīkāku informāciju par rūpnīcu, kurā tiek ražots produkts. Vai jūs to pieņemat?

Nē. Es pieprasu sniegt sīkāku informāciju. Mums šī informācija ir nepieciešama, lai pārliecinātos, vai rūpnīcā ir veikti atbilstoši sociālās atbildības pasākumi.

To top