Mēs apstrādājam informāciju par klientiem un personas datiem, ievērojot konfidencialitāti
Kā Kesko sadarbības partneris personas datu apstrādē un aizsardzībā es ievēroju labo praksi, kā arī valsts likumus un noteikumus. Atbilstoša personas datu apstrāde man ļauj saglabāt klientu uzticību un uzlabot darbību efektivitāti.

Es jau iepriekš plānoju, kā tiks apstrādāti personas dati. Es ievācu tikai tādu informāciju, kas ir būtiska datu uzskaites sistēmai. Es nodrošinu uzskaites sistēmā esošo datu precizitāti un to, lai datu apstrāde neapdraudētu uzskaites sistēmā esošo personu privātumu. Es informēju uzskaites sistēmā iekļautās personas par tās esamību un viņu tiesībām pašām pārskatīt tajā esošos datus.

Personas, kas apstrādā konfidenciālus datus, bez likumīga pamatojuma nedrīkst izpaust tiem pieejamos personas datus. Valsts iestādēm var būt likumīgas piekļuves tiesības.

Piemērs

Atsaucoties uz atvērto datu principu, ārvalstu piegādātājs interesējas par iespēju saņemt to tiešsaistes veikala klientu sarakstu, kuri ir iegādājušies vienu no viņa produktiem. Viņi vēlas analizēt, kāda veida patērētāji interesējas par šo produktu. Vai var izpaust personīgo informāciju?

Nē. Personīgā informācija nav publiska. Klienta personīgo informāciju izmanto tikai tiem mērķiem, par kuriem klients ir informēts datu iegūšanas laikā. Tie var būt, piemēram, preču piegāde klientam vai tiešsaistes veikala mārketings.

To top